Vi i UTSYN har alltid hatt et særskilt fokus på nordområdene. Da er det godt å ha solide eksperter med på laget. Andreas Østhagen er blant de i vårt fagnettverk med best kontroll på den politiske dynamikken i Arktis og nordområdene og særlig på det som handler om sikkerhet og geopolitikk.

Østhagen er forsker ved Fridtjof Nansens institutt (FNI) i Oslo og er i tillegg tilknyttet Nordområdesenteret ved Nord Universitet i Bodø, samt The Arctic Institute i Washington D.C. Han jobber spesielt med å beskrive den komplekse dynamikken i samarbeid og konflikt i Arktis, interessene til sentrale aktører som Norge, EU, USA og Kinas handlinger i takt med at regionen endrer seg fysisk og politisk. Østhagen har en doktorgrad fra Universitetet i British Columbia (UBC) med fokus på maritime grenser og konflikter.

Det siste året har Østhagen publisert en rekke artikler og kapitler om Arktisk sikkerhet som belyser den nye geopolitiske virkeligheten. Dette er viktige bidrag for å kunne forstå, forvalte og manøvrere en region som i økende grad får internasjonal oppmerksomhet. Vi er veldig glade for at Andreas er med som fagprofil hos oss!

Andreas, hva interesserer deg for tiden?

Andreas: Vel, det som opptar meg er kanskje ikke det som akkurat interesserer meg. Men det som opptar meg er hvordan det er mulig å kombinere akademikerlivet og samtidig være pappa til både en nyfødt og en 2-åring!

Det fine med akademia er jo fleksibilitet: jeg kan bestemme over min egen hverdag. Men det forventes mye jobbing, samtidig som forespørsler fra studenter, media og andre akademikere kommer uavbrutt. Kanskje en 8 til 4 jobb hadde vært å foretrekke?

Min faglige interesse derimot handler om konfliktfare i nordområdene. Hvor sannsynlig er det at en konflikt kan oppstå i de ulike delene av Arktis? Og hvordan håndterer vi mulige uenigheter og konflikter med Russland, som måtte oppstå? Jeg har ikke svaret her, men dette er tema jeg tenker både er av akademisk interesse og er relevant for Norges sikkerhetspolitikk i nord. Like viktig er det å påpeke hvor det ikke vil oppstå konflikt og hva som kan virke konfliktdempende i nordområdene.

Sett fra ditt fagfelt, hva er etter din mening den største utfordringen Norge står ovenfor?

Andreas: Ønsket om stabilitet, lavspenning og relativ kontroll i våre nordområder. Dette er, og må være, norske sikkerhetspolitiske ambisjoner i nord. Vi har mange av verktøyene for å muliggjøre dette, men det krever et kontinuerlig samspill mellom diplomati og militær aktivitet. Samt bilateral og multilateral dialog med USA, Storbritannia, Frankrike og andre nordiske og europeiske land, og innad i Nato.

Er det noe du kunne tenkt deg å lære mer om?

Andreas: Det er særlig to temaer jeg da vil trekke fram. Begge handler om nordområdene og Arktis. Det ene er India og Indias fremvekst som stormakt. I april i år ble landet det største i verden, i folketall. Indias geopolitiske betydning for en rekke områder, inkludert Arktis, er økende. Jeg kan ingenting om India og har aldri vært der, men i november skal jeg en tur for å diskutere nettopp Arktis og geopolitikk!

Det andre er samspillet mellom lokale/regionale og nasjonale interesser i utformingen og gjennomføringen av sikkerhetspolitikk. Nord-norske samfunn er i økende grad preget av militæraktivitet og til dels også bekymring for hva som kan utspille seg utenfor stuedøra. Her har jeg litt mer kunnskap og erfaring, men kan samtidig lite hvordan demokratiske prosesser kan forbedres og hvordan samspillet lokalt-nasjonalt foregår i andre deler av verden.

Hvorfor ville du være fagprofil hos UTSYN?

Andreas: Jeg har vært i kontakt med UTSYN siden det ble startet og ønsker generelt at vi skal ha en kunnskapsrik og mangfoldig debatt om sikkerhetspolitikk i Norge. Derfor må jeg jo være med å støtte opp om dere ved å være en «fagprofil» 🙂

Et lite utvalg av Østhagens nye publikasjoner:

Bok: “Norway’s Arctic Policy: Geopolitics, Security and Identity in the High North”, Edward Elgar.

Kommentar: “Five Misconceptions in Arctic Security and Geopolitics”, The Arctic Institute.

Policy brief: “Arctic Geopolitics: The Svalbard Archipelago”, CSIS Brief.

Vitenskapelig artikkel: “Nordområdene, USA og Balansekunst”, Internasjonal Politikk 81 (1): 60–76 .

Bok: Ocean “Geopolitics: Marine Resources, Maritime Boundary Disputes and the Law of the Sea”, Edward Elgar.

«Månedens fagprofil» er et initiativ for å trekke frem en fagprofil som har utmerket seg ekstra mye den siste måneden. Les tidligere intervjuer her.