Laila Bokhari

Laila Bokhari

Laila Bokhari er statsviter, forfatter, politiker, forsker og diplomat. Hun er tidligere statssekretær ved SMK for Erna Solberg og i UD for Børge Brende (2013-2017). Bokharis portefølje ved SMK inkluderer spesielt fokus på krise og beredskap, radikalisering og terrorisme. Hun har siden 2018 vært tilknyttet Harvard Kennedy School of Government, og utviklet kurs i ledelse og beslutningstaking i komplekse krise- og beredskapssituasjoner. Bokhari har en lang forskerkarriere innen feltet terrorisme og voldelig ekstremisme/radikalisering ved FFI og NUPI. Hun ledet arbeidet med den nasjonale handlingsplanen mot voldelig ekstremisme og radikalisering i 2014. Bokhari har også jobbet for UD ved Den norske ambassaden i Islamabad, sittet i FNs sikkerhetsråds sanksjonskomité 1267 (al Qaida/Taliban Monitoring Team), og jobbet med anti-terrorprosjekter for OSSE, samt jobbet for Flyktninghjelpen. Hun satt i tillegg som medlem av 22. juli-kommisjonen (Gjørv-kommisjonen). Bokhari har også jobbet med kvinner, fred og sikkerhet, og kvinner i fredsmekling. Hun er styreleder for Stiftelsen Lillehammer Museum og medlem av styret på NUPI, OsloMet, Raftostiftelsen, United World College, Human Rights House Foundation og Nansen Fredssenter. Bokhari sitter også i Advisory Council ved Global Center on Cooperative Security, i International Advisory Board ved Hedayah (UAE), og i styringsgruppa til det nordiske nettverket av kvinnelige fredsmeklere. Hun er forfatter av en rekke fagartikler og blant annet bøkene Hellig Vrede (2010) og Arven etter Far (2015).