Kristian Berg Harpviken

Kristian Berg Harpviken

Kristian Berg Harpviken er forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), der han leder PRIOs Midt-Østen senter. Han var direktør ved instituttet fra 2009 til 2017. Harpviken er sosiolog. Han har spesielt forsket på Afghanistan og landene i regionen rundt. Han jobber mye med regional konfliktdynamikk og samarbeid, de senere årene med fokus på Midt-Østen. Et av Harpvikens interesseområder er migrasjon, spesielt knyttet til væpnet konflikt, og han har jobbet mye med voldelig mobilisering knyttet til flukt. I forlengelsen av dette leder han fra 2020 et prosjekt om politisk mobilisering mot migrasjon i Europa. Harpviken har en bred forskningsinteresse knyttet til krig og fred, publiserer internasjonalt, bidrar aktivt i politiske dialoger, og foreleser jevnlig for både et akademisk og et allment publikum.