Ingvild Næss

Ingvild Næss

Ingvild Næss er jurist fra Universitet i Oslo. Hun har jobbet med spørsmål knyttet til teknologi, personvern, ytringsfrihet og tillit i næringslivet siden 2005. Næss arbeidet i en årrekke i Advokatfirmaet Thommessen, der hun var med å lede firmaets satsing på teknologi og personvern. De siste fire årene har Næss jobbet i Schibsted. Nå er hun direktør for personvern og datatrender, og sitter i ledelsen i Schibsted Data & Tech. Næss leder også Mediebedriftenes Landsforenings utvalg for data og personvern. Videre er hun oppnevnt som medlem av personvernkommisjonen som skal avgi sin rapport innen utgangen av 2021.