Pär Stenbäck

Pär Stenbäck

Pär Stenbäck har pol.mag. fra Helsingfors Universitet med internasjonal politikk som hovedemne. Han har vært parlamentariker, Finlands undervisningsminister og utenriksminister mellom 1970 og 1985, og deretter generalsekretær for Den internasjonale Røde Kors-føderasjonen og Nordisk Ministerråd. Stenbäck er grunnlegger av International Crisis Group (ICG) og leder for Nya Utrikespolitiska Samfundet i Finland. Han er forfatter av boken ”Demokrati under hot?” utgitt i 2018, og er en aktiv samfunnsdebattant.