Geir Hønneland

Geir Hønneland

Geir Hønneland er dr.polit. fra Universitetet i Oslo og har i mange år jobbet med studier av russisk politikk og identitet, arktisk politikk og internasjonal havpolitikk. Han har hatt et særlig fokus på forholdet mellom Norge og Russland i Barentshavet, herunder russiske persepsjoner av norsk politikk. Hønneland ble av khrono.no rangert som den mest publiserte forskeren i norsk instituttsektor, og den mest publiserte samfunnsviteren utenfor økonomi i norsk akademia generelt, i perioden 2012-2016. Han har publisert en rekke bøker på norsk og engelsk, hvorav flere har blitt oversatt til andre språk, som russisk og kinesisk. Hønnelands siste bok er Russia and the Arctic: Identity, Environment and Foreign Policy (2. utgave, Bloomsbury, 2020). Han er tidligere forskningsleder og direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, seniorforsker ved NUPI og professor II ved Nordområdesenteret ved Nord Universitet. Hønneland har også undervist i russisk politikk ved UiT – Norges arktiske universitet. Han har hatt flere verv i komiteer og programstyrer i Norges forskningsråd, og siden 2018 er han leder av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.