Robert Mood

Robert Mood

Robert Mood har hatt flere lederstillinger i Forsvaret, blant annet i Telemark bataljon, Forsvarets overkommando, Hæren, Forsvarets veterantjeneste, og den norske militærmisjonen i Brussel. Han har også hatt flere sentrale militære stillinger i internasjonale operasjoner, blant annet i Libanon, Kosovo og Midtøsten, i tillegg til Syria som sjef for FNs observatørstyrke. Mood har også vært president for Norges Røde Kors. Han er en aktiv stemme i det offentlige ordskiftet, og mottok Fritt Ords Pris i 2016 for ytringsmot i debatten om Forsvarets rolle.