Stefanie Babst

Dr. Stefanie Babst

Dr. Stefanie Babst kan se tilbake på en eksepsjonell karriere i NATOs internasjonale sekretariat. Gjennom 22 år har hun hatt forskjellige posisjoner i avdelingen for public diplomacy blant annet som NATO Deputy Assistant Secretary General fra 2006 til 2012. Fra 2012 til 2020 ledet hun NATOs Strategic Foresight Team. Et sivil-militært team som gir strategiske råd til NATOs generalsekretær og leder av militærkomiteen om ukjente og mulige kommende krisesituasjoner geografiske og tematiske områder av relevans for alliansen.  

Stefanie begynte sin karriere i 1991 som assisterende professor i internasjonal sikkerhet ved Christian-Albrechts universitetet i Kiel, Tyskland. Hun ble senere professor i Russland og Øst-Europa studier hos Federal Armed Forces Command & General Staff College i Hamburg. 

Hun er en internasjonalt anerkjent strategisk rådgiver, forfatter og foredragsholder om internasjonal sikkerhet. Stefanie er styremedlem i The German Council on Foreign Relations og Center for War Studies (Danmark). Hun er også aktiv i forskjellige sikkerhetsnettverk, inkludert Women in International Security (WIIS) og Verdens økonomiske forum (WEF). Hun er også seniorforsker hos det Londonbaserte European Leadership Network. På bakgrunn av sine profesjonelle prestasjoner har hun mottatt flere statlige priser.