Hanne Eggen Røislien

Hanne Eggen Røislien

Hanne Eggen Røislien er seniorforsker og rådgiver i Cyberforsvaret. Hun er også tilknyttet Institutt for Forsvarsstudier og Army Cyber Institute ved West Point. Hun jobber særlig med temaer som omhandler cybersikkerhetskultur, den menneskelige faktoren i cyber, samt organisasjonsendringer innen cyberdomenet for et mer fremtidsrettet forsvar. Røislien har doktorgrad i religionsvitenskap fra NTNU med fokus på det israelske forsvaret. Hun har lang fartstid fra Midtøsten, og har forsket på den jødiske radikale bosetterbevegelsen på Vestbredden. Røislien har vært tilknyttet PRIO og Center for Strategic and International Studies (CSIS) i Washington DC, og har jobbet for FN i eksempelvis Irak og Kuwait.