Thomas Halvorssen

Thomas Halvorssen

Thomas Halvorssen er Oberst (p) og har de siste årene ledet Forsvarets bidrag i det USA-ledede Multinational Capability Development Campaign (MCDC), som et eget program under tidligere Forsvarets Concept Development & Experimentation (CD&E) virksomhet. Her har Norge bidratt tungt i konseptutviklingen av «Understand to Prevent (U2P) violent conflict – the military contribution» med FFIs «Protection of Civilians (POC)» konsept, samt vært internasjonalt ledende i å fremme og etablere en felles forståelse av hybride trusler, som i prosjektet «Countering Hybrid Warfare (CHW)». Han har i flere år vært seniorrådgiver og forsker på FFI – Gruppe for Næringsstrategi (FFIN), og vært Senior Stabsoffiser i Konsernstaben til Forsvarets logistikkorganisasjon, med ansvar for overordnet strategiutvikling, beredskap og planverk. Halvorssen har tjenestegjort som Oberst i AU (AMIS II) og Chief Joint Logistics Operations Center (JLOC), samt Officer-in-Charge av Integrated Support Services (ISS) i UNAMID i Darfur, Sudan. I tillegg, har han vært spesialrådgiver både i Mazar-e-sharif, Afghanistan (ANA 209.Korps) og nylig hjemkommet fra Baghdad, Irak (CJTF-OIR/Ministerial Liaison Team). Av utdanning har Halvorssen Befalsskole, Sjøkrigsskole, Krigsskole og Stabsskole fra Forsvaret, og han har en MBA fra BI.