Marc Lateigne

Marc Lanteigne

Marc Lanteigne har en PhD fra McGill University og er førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT – Norges Arktiske Universitet. Hans forskningsinteresser er Kina og utenrikspolitikk i Øst-Asia, kinesisk samarbeid med regionale og internasjonale organisasjoner, sino-europeiske og sino-arktiske relasjoner, handelspolitikk og Kinas økonomiske diplomati. Lanteigne har skrevet flere bøker som China and International Institutions: Alternate Paths to Global Power(2005), Chinese Foreign Policy: An Introduction (2009, 2013) – og han er medredaktør av bøkene The Chinese Party-State in the 21st Century: Adaptation and the Reinvention of Legitimacy (2008) og China’s Evolving Approach to Peacekeeping (2012). Han har også skrevet en rekke artikler om kinesisk diplomati i Asia og strategisk politikk i Øst-Asia, inkludert petroleumspolitikk, maritim sikkerhet, frihandel og respons på utradisjonell sikkerhet, og økonomi.