Cathrine Lagerberg

Cathrine Lagerberg

Cathrine Lagerberg er utdannet sivilingeniør/MSc innen boreteknologi fra NTNU og har over et tiår med erfaring fra olje- og gassindustrien. Hun har hatt en rekke turer offshore og arbeidet med ulike brønnoperasjoner både på norsk sokkel og blant annet på Cuba og i Aserbajdsjan. I 2017 startet hun som flerkildeanalytiker og seniorrådgiver i Forsvaret. Hun har bred internasjonal erfaring fra både privat og offentlig sektor, og har bygget strategiske partnerskap i flere land innenfor sivil og militær sektor både mot myndigheter og industri. Hun brenner for å støtte selskaper med helhetlige risiko- og trusselvurderinger som balanserer profitt og handelspolitikk mot geopolitikk og sikkerhetspolitikk. Med todelt bakgrunn fra ingeniørfag og forsvar jobber hun proaktivt med å bygge sikkerhetsbevissthet på tvers av organisasjoner for å sikre kritisk kunnskap og teknologi for norske og alliertes sikkerhetsinteresser. Hun har bred innsikt i trusselaktører og teknologi, og gjennom sin undervannsboringsbakgrunn og militær forståelse, har hun spesiell interesse for det maritime domenet både over og under vann, kritisk infrastruktur og dual-use teknologi. I tillegg brenner hun for sanksjoner, eksportkontroll og hvordan vi best skal sikre norske verdier gjennom en fremoverlent innstilling til due diligence og screening. Siden januar har Cathrine jobbet i Deloitte og Risk Advisory hvor hun bygger opp Intelligence Services som bistår virksomheter med helhetlige risiko- og trusselvurderinger, støtte til sanksjoner og eksportkontroll, og annen strategisk rådgiving.

Artikler av Cathrine Lagerberg

The Era of Sanctions Warfare

How the West can deter the Russian and Chinese military through their reliance on Western microelectronics Long gone feels “glasnost”, “perestroika” and “winds of change”. Let’s hope it will come back, but in the meantime, we have obligations to adhere to because the race for technology is on. If the West is to retain its…

Norge klarer ikke hindre eksport til russisk våpenindustri

Smutthullene i sanksjonsregelverket er mange, og støtten fra myndighetene strekker ikke til næringslivets behov. Av: Cathrine Lagerberg, Fagprofil i UTSYN og Senior Manager, Intelligence Services & Cyber Risk, Deloitte AS Vesten har innført massive økonomiske sanksjoner mot russisk økonomi. Å manøvrere disse reglene er svært komplekst og vil kreve forbedrede rutiner og endret tankesett. Teknologikappløp,…