Håkon Lunde Saxi

Håkon Lunde Saxi

Håkon Lunde Saxi er professor ved Forsvarets høgskole (FHS) i Oslo; et av Norges fremste akademiske fagmiljøer innen militærstrategi- og fellesoperasjoner, samt sikkerhets- og forsvarspolitikk. Han har vært tilknyttet FHS siden 2009 og særlig forsket på norsk, nordisk og nordeuropeisk forsvarspolitikk. Saxi disputerte i 2016 med sin doktorgrad om britisk- og tysk forsvarspolitikk etter den kalde krigen. Han var under arbeidet med avhandlingen gjesteforsker ved den britiske fellesoperative stabsskolen (JSCSC) og ved den tyske forskningsstiftelsen SWP. Saxi var i 2009 praktikant i FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner (DPKO).