Arild Bergh

Arild Bergh

Arild Bergh er seniorforsker ved avdeling Totalforsvar ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han har doktorgrad i sosiologi fra University of Exeter. Før dette jobbet Bergh i 20 år som databaseutvikler i Storbritannia. Disse komplementære ferdighetene benyttes i forskning på sosiotekniske problemstillinger som kan påvirke Norge. For tiden jobber han med cybersosial propaganda, påvirkningsoperasjoner, og des- og feilinformasjon i digitale domener som sosiale medier – spesielt i sammenheng med nasjonale kriser og totalforsvar. Forskningen fokuserer på å forstå hvordan fiendtlige aktører manipulerer sosiale medieplattformer, hva de oppnår og hvordan demokratier kan oppdage og takle slike aktiviteter. Han er for tiden involvert i NATO-samarbeid med vurderinger av det nettbaserte informasjonsmiljøet.