Birgitte Førsund

Birgitte Førsund

Birgitte Førsund jobber ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC), en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Hun har de siste 20 årene jobbet som bindeledd mellom sikkerhetsmiljøer og marked/media/ledelse via flere offentlige/private prosjekter med fokus på forebyggende digital sikkerhet. Fra tiden i Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) var Førsund med å arrangere Nasjonal sikkerhetsmåned i fem år, et nasjonalt samarbeid mellom myndigheter og næringsliv og internasjonalt samarbeid med European Union Agency for Network and Information Security (ENISA). Som utleid fra NorSIS, bistod hun også med lanseringen av Center for Cyber and Information Security (CCIS). Førsund har siden 2017 samarbeidet tett med Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) på vegne av KPMG Cyberog bidratt til arbeidet med Mørketallsundersøkelsen 2018, samt undersøkelsen om hybride trusler mot norsk næringsliv 2019. Hun har også vært Director of Communications and Alliances for Junglemap, med fokus på bevisstgjørende og forebyggende tiltak for bedre digital sikkerhet. Første prosjekt var samarbeidet mellom NSR, PST og Junglemap om å tilby næringslivet et gratis introduksjonskurs om digital sikkerhet.