Nordområdene

Back to basic: Nord-Norge i spenningsfeltet mellom stormaktene

Det maritime høyspenningsfeltet i Barentshavet og Nord-Atlanteren gjør Nord-Norge viktig, sett fra Brussel, Washington og London – og Russland. Det ...
Les mer…

Det nye havet

Nordområdene er glemt. Det er havet som nå er regjeringens satsing i nord. «Nordområdene lever sitt ...
Les mer…

Sikkerhetspolitikk er lokalpolitikk i nord

Det skjer store omveltninger i internasjonal politikk, spenningen mellom Russland og USA dirrer. På vår egen ...
Les mer…

How Norway and Russia avoid conflict over Svalbard

By: Andreas Østhagen In 1977, Norway established a maritime Fisheries Protection Zone (FPZ) around the Arctic ...
Les mer…

Russisk trussel eller garantist?

Ved å fokusere på russisk militær tilstedeværelse i Arktis som en garantist for økonomisk aktivitet og ...
Les mer…

Donald Trump rir igjen

Tre militærpolitiske hendelser inntraff omtrent samtidig denne uka. Donald Trump varslet at han vil trekke sine ...
Les mer…

Russisk rulett

Dersom Norge har brukt et konstruktivt samarbeid i nord som en plattform for å drive etterretning ...
Les mer…

The important debate we’re not having

Foreign and security policy impacts everyone, and is therefore too important a topic to be silenced ...
Les mer…

Seminar: Sikkerhetspolitikk i Nordområdene

Nordområdenes historiske, nåværende og fremtidige strategiske rolle er blant temaene under et åpent seminar som arrangeres ...
Les mer…