Ved å fokusere på russisk militær tilstedeværelse i Arktis som en garantist for økonomisk aktivitet og ikke bare en trussel, kan samarbeidet i regionen få ny giv.

13. juni arrangerte den russiske Nordflåten den største enkeltøvelsen i Barentshavet på 10 år. Selv om vi nå ser kutt i russiske forsvarsutgifter for første gang siden 1998 (SIPRI), øker Russland tilsynelatende den militære aktiviteten i sine arktiske områder. Igjen tar vi viktige diskusjoner om norsk forsvarskapasitet, økt amerikansk tilstedeværelse i Nord-Norge, russisk posisjonering og mangel på kommunikasjon mellom Norge og Russland. Vi diskuterer Forsvarets evne til å forsvare Norge i den grad at en kan få inntrykk av at trusselen er gitt. Norge må ikke være naive i møte med Russland, men samtidig har det kanskje blitt for lett å trekke forenklede konklusjoner om andre lands motiver. Utover klassisk avskrekking, hva kan Russland oppnå med å øke militær tilstedeværelse i Arktis?

Ukens unge fagstemme er Oda Nyborg, les mer i Dagsavisen om hva hun skriver om Russland i Arktis, publisert 21.06.18.