Tre militærpolitiske hendelser inntraff omtrent samtidig denne uka. Donald Trump varslet at han vil trekke sine styrker ut av Sør-Korea, samtidig som han økte den amerikanske tilstedeværelsen i Nord-Norge. Russland “svarte” med å sende 36 krigsskip på øvelse i Barentshavet – uten å ha varslet Norge.

Av: Arne O. Holm

Dette er på ingen måte tidsmessige koordinerte hendelser, men like fullt en effekt av tida vi lever i. Det speiler en ny virkelighet både internasjonalt og i våre egne nordområder.

Det er et geografisk område Russlands president Vladimir Putin kaller “Territory of Dialogue”.

Vi tviholder på historien
Ellers som han sa det fra talerstolen da han åpnet sitt eget Arktiske Forum i Arkhangelsk i mars 2017:
– Det er viktig at Arktis forblir et område med rom for konstruktiv dialog.

Det samme har nærmest til det kjedsommelige vært gjentatt i ulike fora av ledere for alle de arktiske statene.

Vi tviholder på historien om det fredelige nord, hvor dialogen historisk sett trumfer konfrontasjonen mellom nabolandene.

Det bør vi fortsatt gjøre, selv om det er lenge siden den internasjonale dialogen har vært mer uforutsigbar og mindre rasjonell.

Det betyr ikke at det er noen økt krigsfare i nordområdene. Svært få tror det. Det betyr bare at vi har manøvrert oss inn i en situasjon hvor misforståelser og mangel på dialog kan skape situasjoner vi ikke forutså. Også i nord.

Les hele kommentaren i High North News, publisert 15.06.18.