Nordområdene

USS George H. W. Bush, fotografert fra broen til KNM Helge Ingstad under øvelse Saxon Warrior 2017. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

USAs arktiske strategi

Flere av USAs departementer har publisert sine respektive arktiske strategier. USAs utenriksdepartement publiserte i 2016 under ...
Les mer…
Foto: Annie Spratt / Unsplash

EUs arktiske strategi

Den Europeiske Union (EU) publiserte i 2016 en integrert strategi i Arktis for EUs medlemsland. Siden ...
Les mer…
Russian ice breaker. Photo: Wofratz/Wikimedia Commons

Russlands arktiske strategi

Russland publiserte mars 2020 sin oppdaterte offentlige strategi for Arktis. Det publiserte dokumentet, «Basic Principles of ...
Les mer…
Drift ice camp in the middle of the Arctic Ocean as seen from the deck of the Chinese icebreaker Xue Long. Photo: Timo Palo/Wikimedia Commons

Kinas arktiske strategi

Kina publiserte januar 2018 sin første offisielle arktiske strategi. I strategien definerer Kina seg selv som ...
Les mer…

Security Session under High North Dialogue 2020

I mars arrangerer Nordområdesenteret ved Nord universitet den årlige konferansen High North Dialogue i Bodø. Årets ...
Les mer…
Kirkenes Foto: Ksenia Novikova / Barentssekretariatet

Kirkenes viser vei ut av uføret

Kirkenes går mot strømmen når konfrontasjoner, sanksjoner, militærøvelser og opprustning mellom Russland og NATO øker spenningene, ...
Les mer…
Illustrasjonsbilde for Forsvarets forums podcast Krig & Sånn

Podcast: Hvor farlig er egentlig Russland?

Hvor farlig er egentlig Russland i dag? Er det Norge som provoserer med NATO-øvelser og flere ...
Les mer…
Den russiske nordflåtens flaggskip Petr Vilikiy utenfor norskekysten. Foto: Kystvakten / Forsvaret

Stormaktene trapper opp i Nordområdene
– hva gjør Norge?

I den grad forsvaret diskuteres politisk i Norge er det ofte en diskusjon om hvorvidt vi ...
Les mer…
KV Svalbard på øvelse. Foto: Jonas Selim / Forsvaret

Totalforsvar i nord
– har vi kontroll?

Russland varsler om økt militær aktivitet utenfor norskekysten med en rekke landgangsøvelser og ekspanderer både vestover ...
Les mer…
Russian ice breaker. Photo: Wofratz/Wikimedia Commons

What future will the West
choose in the Arctic?

The Arctic is of strategic importance for the sovereignty of Western states. NATO and its Allies ...
Les mer…