Totalforsvar i nord
– har vi kontroll?

08.08.2019 |

KV Svalbard på øvelse. Foto: Jonas Selim / Forsvaret

Russland varsler om økt militær aktivitet utenfor norskekysten med en rekke landgangsøvelser og ekspanderer både vestover og sørover rett inn i GIUK-gapet (Greenland, Iceland, UK). USA har trappet opp interessen for Arktis, tilstedeværelsen i allierte øvelser i nord og har nå 3 P-8 fly på Andøya. Under Arendalsuka tar vi opp hvordan norsk sikkerhet påvirkes av dette.

Den geopolitiske betydningen av Arktis har blitt større. Alle stormakter har utviklet tydelige strategier for regionen og styrket sin tilstedeværelse i nord. Hvordan påvirker den økte interessen for Arktis norsk sikkerhet? Har vi kontroll eller er vi i ferd med å miste den?

Samtidig har trusselbildet blitt mer komplekst og sammensatt. Destabilisering av staten eller samfunnet er et potensielt mål for såkalte «hybride» metoder. Åpne, demokratiske samfunn er sårbare for hybride metoder og polarisering som kan destabilisere tilliten i samfunnet. Hybride trusler i form av målrettede desinformasjonskampanjer, cyberangrep og manipulering av infrastruktur representerer nye sikkerhetsutfordringer som krever en helhetlig sivil-militær respons.

Norske myndigheter har også reintrodusert totalforsvarskonseptet som forsøker å løse samhandlingen mellom sivile og militære. Men hva innebærer egentlig det begrepet? Hvor godt vil konseptet fungere i et sterkt digitalisert samfunn hvor sivile kan være målet? Hvilke endringer er det Forsvaret må gjennom for å kunne være et «totalforsvar»? Hvilke utfordringer er avgjørende for å kunne snakke om å bevare kontroll i nordområdene? Hvordan bygger vi mer helhetlig beredskap og sivil motstandsdyktighet?

Under Arendalsuka inviterer vi sammen med UiT – Norges arktiske universitet til samtale om dette med:

  • Cecilie Daae (direktør, DSB)
  • Robert Mood (president, Røde Kors)
  • Gunhild Hoogensen Gjørv (professor, UiT)

Hanne Eggen Røislien, forsker i Cyberforsvaret, leder samtalen.

Arrangementet skjer på No9 Café, Teaterplassen 3 i Arendal – tirsdag 13. august kl. 13:00-14:00.

Mer informasjon på Facebook.