Russlands arktiske strategi

26.01.2021 |

Russian ice breaker. Photo: Wofratz/Wikimedia Commons

Russland publiserte mars 2020 sin oppdaterte offentlige strategi for Arktis. Det publiserte dokumentet, «Basic Principles of Russian Federation State Policy in the Arctic to 2035», beskriver Russlands interesser og mål for Arktis de kommende 15 årene.

Strategien bygger videre på Russlands tidligere strategi fra 2008 for tidsrommet 2008-2020. Det er flere likheter mellom de to strategiene, ifølge en sammenligning gjennomført av SIPRI.

For det første står beskyttelsen av Russlands nasjonale interesser høyt. Den nye strategien introduserer behovet for å «sikre suverenitet og territoriell integritet» som det viktigste nasjonale interessefeltet i Arktis. De sikkerhetspolitiske målene i den oppdaterte strategien fremhever bevarelsen av Russlands operasjonelle evner til å avskrekke aggresjon mot Russland i Arktis.

Begge strategiene definerer Arktis som et nøkkelområde for Russlands økonomiske vekst, og fremhever bevaringen av fred og det økologiske mangfoldet i Arktis som viktig. Viktigheten av å utvikle Nordøstpassasjen som handelsåre fastslås av begge strategiene, mens den oppdaterte strategien gir økt tyngde til handelsårens «globale konkurransedyktighet».

I motsetning til 2008-strategien, gir 2020-strategien en oversikt over hva Russland definerer som sine hovedutfordringer i Arktis. Blant disse fremheves «enkelte lands» forsøk på å hindre Russlands økonomiske aktiviteter i Arktis, samt forsøk på å endre internasjonale økonomiske traktater i Arktis på bekostning av regionalt samarbeid. Russland har tidligere kritisert Norge for brudd på Svalbardtraktaten, blant annet for etableringen av fiskevernsoner ved Svalbard og for begrensinger rundt russisk helikopterbruk. Gjennom Svalbardtraktaten har Russland diplomatisk og økonomisk tilstedeværelse i gruvebyen Barentsburg på Svalbard.

Ifølge 2020-strategien skal Arktis være en «fredfull region». For å bidra til dette, ønsker Russland å samarbeide med de andre arktiske statene rundt redningsarbeid, forhindre «teknologiske katastrofer», og tegne opp grensene på den arktiske sokkelen. Arktisk råd, hvor Russland er medlem, defineres i 2020-strategien som det viktigste organet for internasjonalt samarbeid i Arktis.

Russland søker økt investering i Arktis. I tillegg til oppfordringer til russiske private og statlige selskaper, har Russland den siste tiden inngått flere investeringsavtaler med Kina. Kinesiske selskaper har investert milliarder i energiprosjekter på Jamalhalvøya i nordlige Russland, og leter etter gass i Arktis sammen med russiske Gazprom. Samtidig er Russland skeptisk til Kinas utbygging av nye isbrytere. Russland, som leier ut sin isbryterflåte til passerende skip, er sterkt imot kinesisk konkurranse på feltet.

Hele Russlands arktiske strategi kan leses her.

 

Av: Knut Joachim Tanderø Berglyd