I mars arrangerer Nordområdesenteret ved Nord universitet den årlige konferansen High North Dialogue i Bodø. Årets temaer er framtidsscenario i nordområdene, klima, geoøkonomi, folk og matproduksjon.

18.-19. mars 2020 arrangerer Nordområdesenteret den årlige konferansen High North Dialogue. Her møtes representanter fra næringsliv, akademia, organisasjonsliv og offentlig sektor for å diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til næringsutvikling i nordområdene. Konferansen finner sted på Scandic Havet i Bodø.

Temaet for High North Dialogue 2020 er Business in The Arctic. Konferansen tar særlig opp temaer som framtidsscenario i nordområdene, klima, geoøkonomi, folk og matproduksjon. Programmet er fullt av spennende innledere og konferansen har tradisjonen tro et ambassadørpanel som drøfter mulighetene i nordområdene, hvor de nordiske ambassadørene deltar. Noen av de fremste internasjonale forskerne på nordområdene er også til stede.

Mer informasjon om årets konferanse: Invitasjon HND 2020.

Program og påmelding: www.highnorthdialogue.no

UTSYN er medarrangør på et side-event under konferansen 18. mars om sikkerhet og forsvar i Arktis: