Skribent:
Redaktør

En grensejeger speider mot grensen mellom Russland og Norge. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret.

Sikkerhet i nord er Norges sikkerhet

Av Redaktør / 30 juni 2020

Norsk sikkerhet krever en politikk i nord som adresserer bredt og inkluderer både dialog og infrastruktur for å redusere avstander fysisk og mentalt. Av: Gunhild…

Les mer…
Ørjan Karlsson, Jette Christensen, Mette Vågnes Eriksen og Ingvild Næss. Foto: Polyteknisk Forening.

#PolyPod: Makt og tillit under koronakrisen

Av Redaktør / 22 juni 2020

Ny podcastepisode ute om samfunnssikkerhet og personvern i krisetider. Hvordan påvirkes balansen mellom samfunnssikkerhet og personvern i krisetider? Hvilken rolle spiller frie media i å…

Les mer…

A warning system for hybrid threats – is it possible?

Av Redaktør / 11 juni 2020

While many policymakers like to refer to ‘connecting the dots’ to derive accurate pictures of forthcoming events, this picture is highly inaccurate and unhelpful. In…

Les mer…
Photo by the Camden County Police Department, boredpanda.com.

Is Freedom Just Another Word?

Av Redaktør / 11 juni 2020

Whether freedom’s just another word depends on those who use or abuse it. It cannot be doled out to us; we must take it, and…

Les mer…
Sjef Etterrettningstjenesten Morten Haga Lunde fremlegger E-tjenestens åpne trusselvurdering i 2017. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret.

Personvern versus statssikkerhet: Er balansen riktig for å ivareta begge områdene?

Av Redaktør / 09 juni 2020

Ved å styrke vår etterretningsevne vil forslag til ny lov bidra til å beskytte landet vårt og rettighetene vi setter så høyt. Av: Birgitte Førsund…

Les mer…
Skjermdump fra Meld. St. 38 IKT-sikkerhet. Illustrasjon: M. Sylstad, NSM. Kilde: Visible Earth/NASA.

Et digitalisert samfunn og et uoversiktlig trusselbilde

Av Redaktør / 08 juni 2020

Teknologien gir oss mulighet til å bedrive masseovervåkning i en helt annen skala enn tidligere i historien, men må i demokratiske rettsstater samtidig utføres på…

Les mer…
Kilde: Shutterstock

Hvordan kan maktforhold påvirke samfunnssikkerhet i krisetid?

Av Redaktør / 05 juni 2020

Samfunnssikkerhet handler om vår kollektive evne til å verne oss mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner – og som setter liv…

Les mer…
Tekniker fra NORTAD II i FN-operasjonen MINUSMA klargjør det norske Hercules flyet før oppdrag i Mali. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret.

Ingen utvikling uten sikkerhet

Av Redaktør / 28 mai 2020

Norge stiller i år til valg for en plass i FNs sikkerhetsråd. Plassen vil styrke muligheten vår til å bidra til en integrert og stabil…

Les mer…
Illustration by UNESCO

Coronavirus, invisible threats and preparing for resilience

Av Redaktør / 27 mai 2020

The coronavirus pandemic is the security scenario we were least prepared for. While nation states are responsible for security, they depend highly upon civilian resources…

Les mer…

A Country Worth Our Sacrifices

Av Redaktør / 27 mai 2020

A common sense of service would make us better citizens, tempering our narcissist tendencies and helping us meet challenges we must inevitably face together. By:…

Les mer…