Skribent:
Redaktør

Russian ice breaker. Photo: Wofratz/Wikimedia Commons

Russlands arktiske strategi

Av Redaktør / 26 januar 2021

Russland publiserte mars 2020 sin oppdaterte offentlige strategi for Arktis. Det publiserte dokumentet, «Basic Principles of Russian Federation State Policy in the Arctic to 203»,…

Les mer…
Drift ice camp in the middle of the Arctic Ocean as seen from the deck of the Chinese icebreaker Xue Long. Photo: Timo Palo/Wikimedia Commons

Kinas arktiske strategi

Av Redaktør / 26 januar 2021

Kina publiserte januar 2018 sin første offisielle arktiske strategi. I strategien definerer Kina seg selv som «nær-arktisk stat». De viktigste målene for Kinas deltakelse i…

Les mer…

En ny forsvarskommisjon
– hva kan vi vente oss?

Av Redaktør / 22 desember 2020

Vi står ved et sikkerhetspolitisk veiskille. Grensene mellom fred, krise og krig er iferd med å viskes ut. Sammensatte, maktpolitiske virkemidler utfordrer hele samfunnet her…

Les mer…
Cybersikkerhetssenteret på Jørstadmoen. Foto: Anette Ask/Forsvaret.

Arbeidsledighet og samfunnssikkerhet

Av Redaktør / 19 desember 2020

Regjeringen arbeider for å styrke samfunnets evne til å forebygge kriser og håndtere alvorlige hendelser gjennom et helhetlig arbeid med samfunnssikkerhet. Hvorfor er ikke konsekvenser…

Les mer…
Asle Toje, Ingrid Vik og Thorgeir Kolshus. Foto: Polyteknisk Forening.

#PolyPod: Debatt, ja takk! Skyttergraver, nei takk!

Av Redaktør / 12 desember 2020

Ny podcastepisode om polarisering og debatt. Hvordan skal vi sikre at dagens debattklima ikke forringer ytringsfriheten og det åpne ordskiftet – og hvordan kan debattene…

Les mer…
Mette Vågnes Eriksen, Kristin Haugevik, Hedda Langemyr og Håkon Lunde Saxi. Foto: Polyteknisk Forening.

#PolyPod: Hva skjer med det sikkerhetspolitiske samarbeidet i Norden?

Av Redaktør / 10 desember 2020

Ny podcastepisode om nordisk sikkerhetspolitisk samarbeid. Forsvars- og utenrikspolitikken formes av geopolitiske endringer, økt spenning i våre nærområder, et mer komplekst trusselbilde, rask teknologisk utvikling…

Les mer…
A California poll worker sanitizes a voting booth following its use at a Voter Assistance Center in Davis, CA during the 2020 General Election. Photo: Owen Yancher / Wikimedia

How Service Can Help Save America

Av Redaktør / 16 november 2020

Last’s week election and its aftermath are confirming the breadth and depth of divisiveness in our not-so-United States, to the peril of the great experiment…

Les mer…
Kilde: Wikimedia Commons

Webinar om desinformasjon: Hvordan styrke vår evne til å oppdage, varsle og motvirke?

Av Redaktør / 27 oktober 2020

Se opptak fra webinaret om desinformasjon i forbindelse med lansering av nytt forskningsprosjekt. Nylig lanserte regjeringen ny samfunnssikkerhetsmelding der det står at en forverret sikkerhetspolitisk…

Les mer…
I sentrum av Minsk står et minnesmerke gitt av Hiroshima som hviterussere mener maner til kamp mot atomvåpentrusselen. Foto: Torgeir E. Fjærtoft

Tid for nyorientering etter 75 år med atomvåpen

Av Redaktør / 23 oktober 2020

Vi må bruke det handlingsrom vi har. Samtidig utvider vi gradvis handlingsrommet ved å bygge allianser med realistiske og fornuftige personer på andre siden av…

Les mer…
Stortinget. Foto: Andreas Haldorsen / Wikipedia

Beskyttelse mot påvirknings­operasjoner

Av Redaktør / 22 oktober 2020

Norske myndigheter trenger en helhetlig plan for å beskytte demokratiet vårt mot digitale påvirkningsoperasjoner. Av: Simen Bakke, fagprofil i UTSYN, og Hedda Langemyr, daglig leder…

Les mer…