Skribent:
Redaktør

F-35 og F-16 jagerfly under markeringen av frigjørings- og veterandagen på Akershus festning i 2019. Foto: Magnus Thor/Forsvaret

Ny publikasjon: Sikkerhetspolitiske dilemmaer

Av Redaktør / 22 mars 2020

For ett år siden satte vi i gang et bredt samarbeid for å løfte sentrale problemstillinger knyttet til den kommende langtidsplanen for Forsvaret. I en…

Les mer…
3D animasjon av strukturen til et koronavirus. Kilde: Scientific Animation / Wiki Commons

Koronaviruset krever at vi står samlet

Av Redaktør / 12 mars 2020

Det er en tid for alt: Den kritiske gjennomgangen skal og vil komme, men akkurat nå bør vi alle – media og opposisjonen inkludert –…

Les mer…
Skjermdump fra tidsskriftet Samtiden, nr. 1 2020.

Et forsvar uten kultur?

Av Redaktør / 08 mars 2020

Forsvaret må innse at kultur også er et sikkerhetsspørsmål. Av: Hanne Eggen Røislien Artikkelen er skrevet for tidsskriftet Samtiden, nr. 1 2020. Dette nummeret lanseres med…

Les mer…
Skjermdump fra tidsskriftet Samtiden, nr. 1 2020.

Mulighetenes tiår

Av Redaktør / 05 mars 2020

De nye klima- og sikkerhetsutfordringene kan ødelegge verden slik vi kjenner den. Skal dette gå bra, må vi tenke nytt og handle raskt. Av: Robert…

Les mer…
Skjermdump av forsiden til tidsskriftet Samtiden, nr. 1 2020.

Polarisering som sikkerhetsutfordring

Av Redaktør / 02 mars 2020

Forsvar og sikkerhet er for stort og viktig til at det bør reduseres til en kamp mellom politiske posisjoner og særinteresser. Av: Hedda Langemyr Artikkelen…

Les mer…
Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen sammen med sin ledergruppe hvor de diskuterer fagmilitært råd. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Forsvarsplanlegging for fortida

Av Redaktør / 18 februar 2020

Terje Bruøygard si tilnærming leiar til retrospektiv planlegging. Av: Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen, phd stipendiat ved Forsvarets høgskule/Sjøkrigsskulen Ein kommentar til Terje Bruøygard sin kronikk…

Les mer…
Utenriksminister Eriksen Søreide og FNs generalsekretær Guterres i 2018. Foto: Ingrid Kvammen Ekker / UD

Utenrikspolitikk i balanse?

Av Redaktør / 18 februar 2020

Verden er mindre forutsigbar og Norges rolle i verden er endret. Er norsk utenrikspolitikk og organiseringen av denne ditto omstillingsdyktig? Og er engasjementet i utenrikspolitikken…

Les mer…
Soldater fra Norwegian Task Unit i Al-Assad, Irak, 2016. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Hvordan skal Norge bidra fremover innen forsvar og sikkerhet internasjonalt?

Av Redaktør / 11 februar 2020

I slutten av februar arrangerer UTSYN med samarbeidspartnere åpent seminar på Rena om Norges rolle internasjonalt. Trump har gitt uttrykk for at USA vil bidra…

Les mer…
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på øvelse Trident Juncture 2018 i Norge. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Først sikkerhetsstrategi, deretter forsvarskonsept

Av Redaktør / 04 februar 2020

I arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret er det enkelte som etterlyser fokus på et norsk forsvarskonsept. Det er unektelig viktig, men først og fremst…

Les mer…
Oppstilt landmateriell i forbindelse med en vedlikeholdsøvelse på Værnes i 2017. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Debatten om Forsvaret må føres i et strategisk rammeverk

Av Redaktør / 03 februar 2020

I arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret fokuseres det blant annet på materiell, lokalisering, våpengrenenes balansering og hvilke forsvarskonsept som skal legges til grunn. Dette…

Les mer…