Skribent:
Redaktør

Svalbard. Foto: Hedda Langemyr

Svalbard i en ny kald krig

Av Redaktør / 13 april 2019

Områdene rundt Svalbard har blitt et sentrum for geopolitisk spenning og militær opptrapping. Men øygruppen kan også bli en driver for et mer tillitsbasert arktisk…

Les mer…
Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret

Forsvarssjefens oppdrag – alt og ingenting

Av Redaktør / 12 april 2019

Forsvarssjefen kan i praksis legge kursen for fremtidens forsvar, fordi det mangler politisk vilje til å stake ut en tydelig retning. Dermed utsettes muligheten til…

Les mer…
Heimevernsoldater fra HV-03 på sosialpatrulje i Hønefoss sentrum. Foto: Ove Ronny Haraldsen / Forsvaret

Aldri mer 9. april

Av Redaktør / 09 april 2019

Nordmenn kjenner betydningen av «aldri mer 9. april». Norge skal ikke okkuperes igjen. Forsvarsviljen i hver og en av oss utgjør Norges samlede motstandskraft, og…

Les mer…
NATO-møte i Brussel, 14. oktober 2010. Foto: U.S. Air Force Master Sgt. Jerry Morrison

Blikket i glasskulen: NATO de neste 70 år

Av Redaktør / 04 april 2019

Hvordan vil det gå med NATO? Vil alliansen overleve de neste 70 år? Hvilke utfordringer vil alliansen i så fall måtte håndtere? Av: Karsten Friis,…

Les mer…
Utsnitt av forsiden på brosjyren "Du er en del av Norges beredskap" fra DSB.

Totalforsvaret: Samfunnstillit er moderne avskrekking

Av Redaktør / 03 april 2019

I fjor høst fikk alle husholdninger tilsendt brosjyren Du er en del av Norges beredskap fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med råd om…

Les mer…
Den amerikanske ubåten USS Hampton på Nordpolen under en øvelse i 2004. Foto: Kevin Elliott / US Navy

Arktis fra et amerikansk militært perspektiv

Av Redaktør / 29 mars 2019

I den amerikanske nasjonale forsvarsstrategien fra 2018 er hovedfokus en langsiktig strategisk maktkamp med Kina og Russland. Amerikanerne liker ikke at deres stormaktstatus blir utfordret,…

Les mer…
Utsnitt av forsiden på rapporten Digitalt grenseforsvar (DGF) fra Lysne II-utvalget i 2016.

Digitalt grenseforsvar
– samfunnets behov for sikkerhet bør ikke vike for personvernet

Av Redaktør / 22 mars 2019

I Norge får den nye etterretningsloven og digitalt grenseforsvar mye kritikk og debatten styres i hovedsak av frykten for tap av personvern. Av: Birgitte Førsund…

Les mer…
Fra venstre: Norges Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, Islands Utenriksminister Guðlaugur Þór Þórðarson og Sveriges Forsvarsminister Peter Hultqvist på en signering i Oslo under et møte i Nordic Defence Cooperation i 2018. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Norge: Kan de två bli tre?

Av Redaktør / 21 mars 2019

Samarbetet mellan Sverige och Finland fördjupas på försvarsområdet. Vilken är Norges roll i nordiskt militärt samarbete? Av: Pär Stenbäck     UTSYNs nyeste fagprofil er…

Les mer…
Under Trident Juncture 2018 deltok Forsvaret i den nasjonale helseøvelsen i Kristiansund. Både helsevesenet, Forsvaret, politi, brannvesen, Røde Kors, Sivilforsvaret og kommune deltok. Foto: Julie Hjermstad / Forsvaret

Ny LTP: Det viktigste og vanskeligste gjenstår

Av Redaktør / 19 mars 2019

FFIs rapport om utgangspunktet for ny LTP skisserer realistiske retninger for videreutvikling, men tar i for liten grad inn over seg den sikkerhetspolitiske konteksten Norge…

Les mer…
Cyberforsvarets operasjonssenter, også kjent som CDOC/Cyber Defence Operation Center på Jørstadmoen. Foto: Anette Ask / Forsvaret

Cyberforsvaret er avhengig av sivilsamfunnet

Av Redaktør / 18 mars 2019

Digitaliseringen av samfunnet har dyptgripende konsekvenser også for Forsvaret. Cyberdomenet utfordrer de klassiske skillelinjene mellom det sivile og det militære. Av: Inge Kampenes (generalmajor, Cyberforsvaret) og…

Les mer…