Skip to content

Skribent:
Redaktør

Operatører fra Minedykkerkommandoen klarerer kaien før mottak av alliert fartøy. Foto: Egil Ingebrigtsen / Forsvaret

Er den strategiske forutsetningen for forsvaret av Norge gyldig?

Av Redaktør / 08 november 2019

Det vil være en stor fordel hvis sivile og militære ledere er omforent om hva som er vår strategiske føring, nær sagt uansett hvilke forhold…

Les mer…
Amerikanske marineinfanterister med kjøretøyet LAV-ATWS, under NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Økt alliert tilstedeværelse gjør Norge tryggere

Av Redaktør / 07 november 2019

– I mangel av et troverdig norsk forsvar, bør vi øke tilstedeværelsen av allierte land- og luftstyrker, skriver Halvor Aas i denne kommentaren til Tormod…

Les mer…

Fagmilitært råd og FFI i utakt

Av Redaktør / 07 november 2019

Forsvarssjefens fagmilitære råd og FFIs innspill til langtidsplanen for Forsvaret spriker i sine anbefalinger, spesielt når det gjelder skalerbarheten til manøverkonseptet. Av: Carl Waldemar Wilhelmsen…

Les mer…
Soldater ved Kavalerieskadronen trener ved Garnisonen i Porsangermoen. Kavalerieskadronen er en kompanisstridsgruppe som er en del av Hærens styrking i Finnmark og en del av Finnmark landforsvar. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Forsvarets lette tropper

Av Redaktør / 04 november 2019

– Vurdert ut fra et kryssdomene luft-land perspektiv er det lite sannsynlig at de av Heiers foreslåtte styrker er i stand til å avskrekke Russland…

Les mer…
Fra Cybersikkerhetssenteret ved Cyberforsvaret på Jørstadmoen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Cyberforsvaret:
Forsvarets lim og digitale rustning

Av Redaktør / 04 november 2019

Cybertrusselen er den største trusselen mot nasjonen Norge i 2019, ifølge både PST og Etterretningstjenesten. Likevel blir Cyberforsvaret knapt nevnt i den offentlige forsvarsdebatten. Hvorfor…

Les mer…
Kystvakta øver med helikopteret Superpuma i 2015. Samarbeid mellom militære og sivile er en viktig del av deres arbeid. Foto: Betzy Hänninen / Forsvaret

Konkurranseutsetting i forsvarssektoren:
Noen folkerettslige implikasjoner

Av Redaktør / 01 november 2019

De viktigste anførslene mot konkurranseutsetting går ikke bare på manglende effektiviseringsgevinster og kostnadsreduksjoner, men også på hvilke utfordringer det innebærer for Forsvarets evne til å…

Les mer…
Illustration photo of volume knobs

Påvirkningsoperasjoner:
Forsterkende og splittende mekanismer

Av Redaktør / 24 oktober 2019

These go to 11 Forskning peker på hybride trusler og hybrid krigføring rettet mot privat sektor som den mest sannsynlige formen for fremtidig konflikt i…

Les mer…
Solberg og Putin under International Arctic Forum i St. Petersburg i april 2019. Foto: Wikimedia Commons

Norges forhold til Russland
– hva nå?

Av Redaktør / 22 oktober 2019

Norges forhold til Russland har blitt kjøligere. Med henvisning til Russlands rolle i konflikten i Ukraina har EU og USA innført sanksjoner mot Russland som…

Les mer…
Illustrasjonsfoto av Forsvarssjefens Fagmilitære råd 2019. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Oppsummert:
Debatt om Forsvarets fremtid

Av Redaktør / 15 oktober 2019

8. oktober la Forsvarssjefen frem sitt fagmilitære råd om videre utvikling av Forsvaret. Rådet skal tjene som grunnlag for den politiske debatten frem mot våren…

Les mer…
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Kurs og diskurs
for Forsvarets fremtid

Av Redaktør / 11 oktober 2019

Det har vært knyttet mye spenning til årets fagmilitære råd som ble lagt frem 8. oktober av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Det er andre gangen forsvarssjefen…

Les mer…
Scroll To Top