Beredskapslaboratoriet NORDLAB arrangerte nylig en workshop om hybride trusler. Dette som del av et nytt forskningskonsortium på feltet, som startet opp i 2021.

Beredskapslaboratoriet NORDLAB er en del av Handelshøgskolen ved Nord universitet. Siden oppstarten av det nye forskningskonsortiet på hybride trusler i 2021 har de arrangert to workshops om tematikken og konsortiet inkluderer nå en rekke norske og internasjonale bidragsytere.

Målet med den siste workshopen var å se på hvordan vi regionalt kan respondere på hybride trusler. Et av hovedtemaene var hvordan forstå og forske på hybride trusler når disse er både komplekse og tvetydige. Workshopen hadde en rekke presentasjoner, med temaer som:

  • etterretning og situasjonsforståelse
  • sårbarheter
  • geopolitiske utfordringer – fra hybride trusler til krig
  • informasjon som et militærstrategisk verktøy
  • tillit og demokrati
  • cyberoperasjoner
  • internasjonalt samarbeid
  • totalforsvaret

UTSYN deltok også på workshopen, og ledet en sesjon om hvordan samarbeide om respons på tvers av organisasjoner.

Hedda Langemyr. Foto: NORDLAB

Hedda Langemyr. Foto: NORDLAB

Vel verdt å følge med på NORDLABs forskning på dette feltet i tiden fremover, for alle som er interesserte i det nye hybride trusselbildet vi står overfor.

Les mer om workshopen og deltakere på nettsiden til Nord universitet.