Skribent:
Redaktør

Under Trident Juncture 2018 deltok Forsvaret i den nasjonale helseøvelsen i Kristiansund. Både helsevesenet, Forsvaret, politi, brannvesen, Røde Kors, Sivilforsvaret og kommune deltok. Foto: Julie Hjermstad / Forsvaret

Ny LTP: Det viktigste og vanskeligste gjenstår

Av Redaktør / 19 mars 2019

FFIs rapport om utgangspunktet for ny LTP skisserer realistiske retninger for videreutvikling, men tar i for liten grad inn over seg den sikkerhetspolitiske konteksten Norge…

Les mer…
Cyberforsvarets operasjonssenter, også kjent som CDOC/Cyber Defence Operation Center på Jørstadmoen. Foto: Anette Ask / Forsvaret

Cyberforsvaret er avhengig av sivilsamfunnet

Av Redaktør / 18 mars 2019

Digitaliseringen av samfunnet har dyptgripende konsekvenser også for Forsvaret. Cyberdomenet utfordrer de klassiske skillelinjene mellom det sivile og det militære. Av: Inge Kampenes (generalmajor, Cyberforsvaret) og…

Les mer…
From left to right: Katri Kulmuni Member of Finnish Parliament and Chair of the Finnish Delegation of Parliamentarians of the Arctic Region / Ine Eriksen Søreide Minister of Foreign Affairs of Norway / Stephen Sackur Moderator / Lisa Murkowski United States Senator for Alaska /Aili Keskitalo President of the Sami Parliament of Norway / Tore Furevik Professor, University of Bergen and Director of the Bjerknes Centre for Climate Research. Foto: Alberto Grohovaz/Arctic Frontiers 2019

Konferansers rolle når klimaendringer blir et sikkerhetsproblem

Av Redaktør / 14 mars 2019

Konferanser spiller en viktig rolle, men innholdet blir mer deprimerende for hvert år. Det er motstridende syn på hvorvidt klimaendringer er en reell sikkerhetstrussel i…

Les mer…
Fra venstre: Tom-Rune Klemetsen i NTL Forsvaret, Hedda Langemyr i UTSYN og Torbjørn Bongo i NOF. Foto: Anders Hauge-Eltvik

Vil løfte den nasjonale debatten om neste langtidsplan

Av Redaktør / 13 mars 2019

Med flertallsregjering må de som er interessert i kommende langtidsplan for Forsvaret komme på banen enda tidligere. NTL, NOF og UTSYN er klare til å…

Les mer…
Rundt 25 fartøy i formasjon under Trident Juncture 2018. Foto: Christian Valverde / Forsvaret

Forskjellig syn på risiko påvirker sivil beredskap i nord

Av Redaktør / 12 mars 2019

Ulike perspektiver på risiko blant organisasjoner som samarbeider på sjøen kan påvirke risikokommunikasjonen og den sivile beredskapen i nordområdene. Av: Richard Utne Bakgrunnen for problemstillingen var egne…

Les mer…
Nordlys under øvelse Joint Viking 2017 i Finnmark. Foto: Anette Ask / Forsvaret

Nye tanker om sikkerhet

Av Redaktør / 11 mars 2019

25. februar arrangerte UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet i samarbeid med NOF (Norges offisers- og spesialistforbund) og NTL Forsvaret et seminar som adresserte det siste innspillet til Norges neste…

Les mer…
Et dansk militært helikopter lander i Oppdal for å sette av gardister fra Hans Majestet Kongens Gardes 4. Gardekompani under NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. Foto: Johannes Maximillian Schnell / Forsvaret.

Sikkerhets­politiske dilemmaer og ny LTP

Av Redaktør / 08 mars 2019

Et bredt rasjonale for Norges sikkerhet og en politisk definert ambisjon bør ligge til grunn når konseptuelle retninger for Forsvaret skal diskuteres, men det har…

Les mer…

Praktikant søkes

Av Redaktør / 05 mars 2019

UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet er en relativt nyoppstartet fagplattform etablert for å løfte viktige internasjonale og sikkerhetspolitiske spørsmål i vår tid. Vi…

Les mer…
Panelsamtale om ny LTP. Fra venstre: Tormod Heier, Knut Støvne, Sigurd Glærum og Kristian Berg Harpviken. Foto: UTSYN

Frisk forsvarsdebatt om dype dilemmaer og vanskelige valg

Av Redaktør / 26 februar 2019

FFI har levert sitt retningsinnspill. Nå skal militære meninger brytes og politiske prioriteringer besluttes. Det vil som alltid skje i lukkede rom, i etat og…

Les mer…

Bred debatt om
ny langtidsplan for forsvarssektoren

Av Redaktør / 22 februar 2019

Arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret er i gang og i den forbindelse har UTSYN nedsatt et uavhengig fagutvalg for å bidra til å skape…

Les mer…