Beredskapsnivået i Norge har økt og vi står overfor en tøffere sikkerhetspolitisk situasjon enn på mange tiår. UTSYN inviterte derfor til et åpent møte om alliert forsvar i nord, i Narvik torsdag 10. november – med folk fra forsvar, akademia, politikk, film og journalistikk.

Norge har en lang tradisjon for alliert støtte og aktivitet både på land, til sjøs og i lufta. Under andre verdenskrig ble tyske styrker i og rundt Narvik tvunget til retrett – og Narvik ble gjenerobret med hjelp av allierte styrker. Selv om de allierte måtte trekke seg ut fra Nord-Norge kort tid etter og Norge la ned våpnene, har slaget om Narvik blitt omtalt som Hitlers første nederlag. Filmen «Kampen om Narvik» skildrer nettopp krigsdagene i april 1940, og har premiere i desember i år.

Samtidig er det på nytt krig i Europa, og vi står overfor en mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon enn på lenge – som og rammer Norges nærområder. Det vil kreve mer av oss alle, ikke bare militært, men også av sivilbefolkningen. Russlands krigføring gir økt spenning, men mobiliserer også støtte til vår sikkerhet med sterkere alliert militær tilstedeværelse – særlig i nord. Sammen med våre allierte skal Forsvaret beskytte, overvåke og sikre vår suverenitet. Med økt aktivitet er det desto viktigere fremover med åpenhet rundt det som skjer, og bygge kunnskap og forståelse.

Hvilke linjer kan vi trekke fra andre verdenskrig til i dag? Hvordan påvirker krigen i Ukraina situasjonsbildet i Norge? Hvordan oppleves det sammensatte trusselbildet i våre områder? Hvordan er vår evne til å ta imot allierte forsterkninger? Hva er de største utfordringene fremover, og hvordan skal vi møte disse? Hvor ligger det muligheter for økt alliert samarbeid?

For å rette fokus på alliert aktivitet i nord før, nå og fremover, inviterte UTSYN, i samarbeid med Narviksenteret, til et åpent møte den 10. november for alle interesserte.

Med oss hadde vi:

  • Brigader Pål Berglund, Sjef Brigade Nord
  • Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant for Høyre
  • Stian Bones, professor i historie ved UiT Norges arktiske universitet
  • Tom Vidar Karlsen, produsent for filmen «Kampen om Narvik»

I tillegg skulle Mona Nilsen delta, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, men måtte dessverre melde avbud. Samtalen ble ledet av journalist Amund Trellevik.

Arrangementet ble gjennomført med støtte fra Narvik Havn KF, Nordland fylkeskommune og Forsvarsdepartementet.

Opptak av hele arrangementet kan ses på Fremover.no.

Mer informasjon om arrangementet på Facebook.