Skip to content

Skribent:
Redaktør

Russian ice breaker. Photo: Wofratz/Wikimedia Commons

What future will the West
choose in the Arctic?

Av Redaktør / 13 juni 2019

The Arctic is of strategic importance for the sovereignty of Western states. NATO and its Allies must rapidly implement a unified Arctic strategy to engage…

Les mer…
Political map of the Arctic. Source: US State Department/Wikimedia Commons

China, Russia and Security
Strategies in the Arctic

Av Redaktør / 13 juni 2019

If the Arctic states want to secure their future in their own region, and if Western states want to ensure their sovereignty, an overarching civil…

Les mer…
Italienske kjøretøy ankommer Åndalsnes i forbindelse med NATO øvelsen Trident Juncture 2018. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Allierte forsterkninger:
Forsvaret av Norge

Av Redaktør / 13 juni 2019

Norges sikkerhet er avhengig av alliert forsterkning. Dette kan komme gjennom NATO eller bilateralt fra USA. NATO har et formål om å avskrekke russisk aggresjon…

Les mer…

Sikkerhetspolitisk debatt om innretning av Forsvaret

Av Redaktør / 04 juni 2019

De siste par ukene har det pågått en debatt om fremtidig norsk sikkerhet og forsvar i blant annet Minerva og Nordlys. Her er en oppsummering…

Les mer…

Gratis kurs om informasjonssikkerhet for virksomheter

Av Redaktør / 14 mai 2019

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR), PST og Junglemap tilbyr nå næringslivet et gratis introduksjonskurs i digital sikkerhet. De ønsker å få ledere og styrer i næringslivet til å…

Les mer…

Tre trender som utfordrer norsk utenrikspolitikk

Av Redaktør / 14 mai 2019

Enkelthendelser bør analyseres i kontekst av mer grunnleggende utviklingstrekk i internasjonal politikk. For å se fremover, må vi forstå hvilke globale trender som styrer utviklingen…

Les mer…

Hvor går nordisk samarbeid?

Av Redaktør / 11 mai 2019

I en tid med geopolitiske omveltninger snakker Nordens regjeringer med fornyet kraft om nordisk samarbeid. Men stopper det med fine ord, eller følges visjonene opp…

Les mer…

Avskrekking og beroligelse
– et samfunnsperspektiv

Av Redaktør / 09 mai 2019

I diskusjonen om «avskrekking og beroligelse» opererer vi ut fra en forståelse av at sikkerhet handler om stater, nasjonal sikkerhet og store institusjonaliserte forhold. Men…

Les mer…
Franske soldater under øvelse Trident Juncture 2018 i Norge. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Norges risikoprosjekt: Forsvarspolitikkens dreining

Av Redaktør / 07 mai 2019

Stortingets vedtak om endring i Forsvarets hovedoppgave og tung vekting av «strategiske kapasiteter» utfordrer Norges handlefrihet og nasjonale trygghet med hensyn til alvorlige trusler mot…

Les mer…

Anti-Ship Ballistic Missile (ASBM)
– fra kinesisk innovasjon til ny trussel i nordområdene

Av Redaktør / 06 mai 2019

USA har regjert verdenshavene som verdens desidert sterkeste sjømakt. Kina er i ferd med å endre denne maktbalansen. Av: Erik Bjørklund, Kaptein, Luftforsvaret. Siden andre…

Les mer…
Scroll To Top