Skip to content

Skribent:
Redaktør

Soldater fra Norwegian Task Unit i Al-Assad, Irak, 2016. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Hvilket forsvar gjør Norge tryggest?

Av Redaktør / 01 oktober 2019

Et forsvar som klarer å holde USA interessert i Norge og NATO, uten at det provoserer Russland, gir Norge mest sikkerhet. Av: Tormod Heier Sammendrag…

Les mer…
Norsk soldat snakker med amerikansk soldat fra US Marine Corps under øvelsen Thunder Reindeer på Setermoen. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Norge, NATO og 2%-målet

Av Redaktør / 18 september 2019

I 2014 inngikk NATO-landene en forpliktelse om å bruke 2% av bruttonasjonalprodukt på forsvar innen 2024. I 2018 hadde 7 medlemsland nådd 2%-målet, 16 medlemsland…

Les mer…
Illustrasjonsfoto fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Foto: Foto: G. Røkeberg/DSB

Siviles rolle i totalforsvaret: Vi er både en del av problemet og løsningen

Av Redaktør / 06 september 2019

En av de største utfordringene er at vi ikke vet hvordan sivilbefolkningen vil reagere og/eller oppføre seg under en krise. Av: Gunhild Hoogensen Gjørv I…

Les mer…
Skjermdump fra Tormod Heiers nye bok "Et farligere Norge?"

– Folket føres bak lyset

Av Redaktør / 03 september 2019

– Myndighetene har i alle år systematisk underkommunisert rundt forsvar og nasjonens sikkerhet, sier bokaktuelle Tormod Heier til Forsvarets forum. Forskeren og forfatteren mener forsvarsdebatten…

Les mer…
Illustrasjonsbilde for Forsvarets forums podcast Krig & Sånn

Podcast: Hvor farlig er egentlig Russland?

Av Redaktør / 23 august 2019

Hvor farlig er egentlig Russland i dag? Er det Norge som provoserer med NATO-øvelser og flere utenlandske soldater på norsk jord? Journalist Silje Kampesæter tok…

Les mer…
Skjermdump fra Stortingsmelding 38 om IKT-sikkerhet.

Næringslivets rolle og
Norges evne til å lykkes med totalforsvaret

Av Redaktør / 16 august 2019

Det er et gap i hvilket trusselbilde de hemmelige tjenestene informerer om via åpne rapporter, og hvordan næringslivet innretter seg. Av: Birgitte Førsund, direktør i…

Les mer…
Den russiske nordflåtens flaggskip Petr Vilikiy utenfor norskekysten. Foto: Kystvakten / Forsvaret

Stormaktene trapper opp i Nordområdene
– hva gjør Norge?

Av Redaktør / 12 august 2019

I den grad forsvaret diskuteres politisk i Norge er det ofte en diskusjon om hvorvidt vi har vedlikeholdt våre selvpålagte restriksjoner eller ikke. Av: Hedda…

Les mer…
KV Svalbard på øvelse. Foto: Jonas Selim / Forsvaret

Totalforsvar i nord
– har vi kontroll?

Av Redaktør / 08 august 2019

Russland varsler om økt militær aktivitet utenfor norskekysten med en rekke landgangsøvelser og ekspanderer både vestover og sørover rett inn i GIUK-gapet (Greenland, Iceland, UK).…

Les mer…
Russian ice breaker. Photo: Wofratz/Wikimedia Commons

What future will the West
choose in the Arctic?

Av Redaktør / 13 juni 2019

The Arctic is of strategic importance for the sovereignty of Western states. NATO and its Allies must rapidly implement a unified Arctic strategy to engage…

Les mer…
Political map of the Arctic. Source: US State Department/Wikimedia Commons

China, Russia and Security
Strategies in the Arctic

Av Redaktør / 13 juni 2019

If the Arctic states want to secure their future in their own region, and if Western states want to ensure their sovereignty, an overarching civil…

Les mer…
Scroll To Top