Skribent:
Redaktør

Foto: Stian Herlofsen / Forsvaret.

Verdibasert forsvar og forsvarsvilje – mer enn bare kampkraft

Av Redaktør / 09 oktober 2020

Treenigheten synliggjør hvordan en satsing på Forsvarets kjerneverdier internt kan skape tillit som gjør at en felles forsvarsvilje styrkes og at hele totalforsvaret får økt…

Les mer…
Faksimile av Befalsbladet nr. 3-2020.

Langtidsplaner for Forsvaret fra 2005 til i dag: Trender og utviklingstrekk

Av Redaktør / 06 oktober 2020

Hvilke store retningsvalg kommer til uttrykk gjennom ulike langtidsplaner for Forsvaret og hvordan reflekteres dette opp mot den sikkerhetspolitiske situasjonen? Av: Hedda Langemyr En gjennomgang…

Les mer…
Faksimile av Befalsbladet nr. 3-2020.

Psykologisk beredskap:
Tillit og kommunikasjon i koronatid

Av Redaktør / 05 oktober 2020

Pandemien viser at samfunnssikkerhet handler om mer enn beredskap i tradisjonell forstand; den er avhengig av et åpent demokrati og gjensidig tillit mellom folk, og…

Les mer…
Faksimile av Befalsbladet nr. 3-2020.

Ledelse og deltakelse i totalforsvaret

Av Redaktør / 05 oktober 2020

Gamle og nye sikkerhetspolitiske spenninger, ispedd pandemiske overtoner har reaktualisert implementeringen av totalforsvaret og rettet søkelys mot våre grunnleggende beredskapsbehov. Dette har blitt belyst gjennom…

Les mer…
Soldater fra Garinsonen i Porsanger under Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2019. Foto: Marius Johansen / Forsvaret.Soldater fra Garinsonen i Porsanger under Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2019. Foto: Marius Johansen / Forsvaret.

Ny rapport:
Personellutfordringen i Forsvaret

Av Redaktør / 01 oktober 2020

UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet har nylig sammenfattet en rapport som gir oversikt over muligheter og utfordringer knyttet til personellsituasjonen i Forsvaret. Fjorårets…

Les mer…
Skjermdump fra tidsskriftet Samtiden nr. 2-3 2020.

Post-polarisering
– en vei ut av uføret?

Av Redaktør / 23 september 2020

Vi har alle et ansvar for å verne om det norske tillitssamfunnet, men politikere og mediene må gå foran. Av: Ingrid Vik, fagrådgiver i UTSYN…

Les mer…
Markering i Strasbourg for Charlie Hebdo i 2015. Foto: Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons

Å takle en krise

Av Redaktør / 17 september 2020

Blasfemi handler om demokratiske prinsipper, men også om krig og fred. Av: Ingrid Vik, fagrådgiver i UTSYN Den pågående rettssaken i etterkant av terrorangrepet mot…

Les mer…
Arne O. Holm, Mette Vågnes Eriksen og Lars Ole Grottenberg. Foto: Polyteknisk Forening.

#PolyPod: Hva er de samfunnsmessige konsekvensene av koronapandemien?

Av Redaktør / 10 september 2020

Ny podcastepisode om korona og endring av samfunnsstrukturer. Vi aner omfattende varige endringer i hverdagslivet, arbeidslivet og hele samfunnsutviklingen på grunn av koronapandemien. Står vi…

Les mer…
Vegard Valther Hansen, Bjørn Erik Thon, Roar Thon, Mette Vågnes Eriksen og Eskil Grendahl Sivertsen. Foto: Polyteknisk Forening.

#PolyPod: Overvåking i samfunnet

Av Redaktør / 08 september 2020

Ny podcastepisode ute om overvåking, personvern og sikkerhet. Går samfunnssikkerheten ut over personvernet? Organiserer vi overvåking på en god måte? Fører vi god politisk kontroll…

Les mer…
Arne O. Holm, Mette Vågnes Eriksen og Nina Meldahl. Foto: Polyteknisk Forening.

#PolyPod om samfunnssikkerhet: Hva vil Kina og hva betyr det for norsk næringsliv?

Av Redaktør / 04 september 2020

Ny podcastepsiode ute om Kina og norsk samfunnssikkerhet. Kritisk infrastruktur og styrende organer er alltid interessant for andre stater og etter hvert også globale teknologiselskaper.…

Les mer…