Hybride trusler

Richard Utne

Richard Utne

Richard Utne har bred internasjonal erfaring i risikostyring og sikkerhetsledelse, både i privat og offentlig sektor. ...
Les mer…
Thomas Halvorssen

Thomas Halvorssen

Thomas Halvorssen er Oberst (p) og har de siste årene ledet Forsvarets bidrag i det USA-ledede ...
Les mer…
Simen Bakke

Simen Bakke

Simen Bakke har bred bakgrunn innen sikkerhet og beredskap, både fra Politiet og Forsvaret. Han er ...
Les mer…
Odd Jarl Borch

Odd Jarl Borch

Odd Jarl Borch er professor i strategi og organisasjonsfag ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Han er utdannet ...
Les mer…
Birgitte Førsund

Birgitte Førsund

Birgitte Førsund jobber ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC), en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Hun har de ...
Les mer…
Ingvild Næss

Ingvild Næss

Ingvild Næss er jurist fra Universitet i Oslo. Hun har jobbet med spørsmål knyttet til teknologi, ...
Les mer…
Arild Bergh

Arild Bergh

Arild Bergh er seniorforsker ved avdeling Totalforsvar ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han har doktorgrad i sosiologi ...
Les mer…
Anton Lif

Anton Lif

Anton Lif er spesialist på informasjonspåvirkning og kommunikasjon. Han jobber som Crisis Management konsulent i Combitech, et ...
Les mer…