NATO

Carl Waldemar Wilhelmsen

Carl Waldemar Wilhelmsen

Carl Waldemar Wilhelmsen jobber som Surveillance Controller ved NATO Airborne Early Warning i Tyskland, og har ...
Les mer…
Arne Morten Grønningsæter

Arne Morten Grønningsæter

Arne Morten Grønningsæter jobber for tiden med modernisering av NATOs kommandostruktur, herunder etablering av den nye ...
Les mer…
Eldar Berli

Eldar Berli

Eldar Berli er tidligere brigadesjef for Brigade Nord og tidligere rådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han ...
Les mer…
Thomas Halvorssen

Thomas Halvorssen

Thomas Halvorssen er Oberst (p) og har de siste årene ledet Forsvarets bidrag i det USA-ledede ...
Les mer…
Ole Andre Bråten

Ole Andre Bråten

Ole Andre Bråten har 25 års erfaring med konflikt- og krisehåndtering, internasjonalt og nasjonalt. Han er ...
Les mer…
Terje Bruøygard

Terje Bruøygard

Terje Bruøygard er sjef i Brigade Nord. Han har tidligere har vært sjef for planavdelingen ved ...
Les mer…
Armend Mehaj

Armend Mehaj

Armend Mehaj har utdanning som yrkesoffiser fra Forsvaret, psykologiutdanning fra Bjørknes Høyskole og en MA i ...
Les mer…
Robert Mood

Robert Mood

Robert Mood har hatt flere lederstillinger i Forsvaret, blant annet i Telemark bataljon, Forsvarets overkommando, Hæren, ...
Les mer…
Gjermund Eide

Gjermund Eide

Gjermund Eide er aktiv tjenestegjørende offiser og har siden 2014 vært militær rådgiver for NATOs generalsekretær ...
Les mer…
Stefanie Babst

Dr. Stefanie Babst

Dr. Stefanie Babst kan se tilbake på en eksepsjonell karriere i NATOs internasjonale sekretariat. Gjennom 22 ...
Les mer…