Forsvar

Cathrine Lagerberg

Cathrine Lagerberg

Cathrine Lagerberg er utdannet sivilingeniør/MSc innen boreteknologi fra NTNU og har over et tiår med erfaring ...
Les mer…
Benjamin Schaller

Benjamin Schaller

Benjamin Schaller er stipendiat ved Senter for fredsstudier (CPS) på UiT - Norges arktiske universitet. Hans ...
Les mer…
Carl Waldemar Wilhelmsen

Carl Waldemar Wilhelmsen

Carl Waldemar Wilhelmsen jobber som Surveillance Controller ved NATO Airborne Early Warning i Tyskland, og har ...
Les mer…
Arne Morten Grønningsæter

Arne Morten Grønningsæter

Arne Morten Grønningsæter jobber for tiden med modernisering av NATOs kommandostruktur, herunder etablering av den nye ...
Les mer…
Richard Utne

Richard Utne

Richard Utne har bred internasjonal erfaring i risikostyring og sikkerhetsledelse, både i privat og offentlig sektor. ...
Les mer…
Tormod Heier

Tormod Heier

Tormod Heier er oberstløytnant og tilsatt ved Forsvarets høyskole. Han har erfaring fra tjeneste i Hæren, ...
Les mer…
Trine Holo

Trine Holo

Trine Holo har erfaring som spesialrådgiver i Politiet og Forsvaret, og nøkkelkompetanse innenfor sikkerhetspolitisk analyse, samt ...
Les mer…
Hanne Eggen Røislien

Hanne Eggen Røislien

Hanne Eggen Røislien er seniorforsker og rådgiver i Cyberforsvaret. Hun er også tilknyttet Institutt for Forsvarsstudier og ...
Les mer…
Eldar Berli

Eldar Berli

Eldar Berli er tidligere brigadesjef for Brigade Nord og tidligere rådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han ...
Les mer…
Thomas Halvorssen

Thomas Halvorssen

Thomas Halvorssen er Oberst (p) og har de siste årene ledet Forsvarets bidrag i det USA-ledede ...
Les mer…