Andre sikkerhets­utfordringer

F-35 og F-16 jagerfly under markeringen av frigjørings- og veterandagen på Akershus festning i 2019. Foto: Magnus Thor/Forsvaret

Ny publikasjon: Sikkerhetspolitiske dilemmaer

For ett år siden satte vi i gang et bredt samarbeid for å løfte sentrale problemstillinger ...
Les mer…
Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen sammen med sin ledergruppe hvor de diskuterer fagmilitært råd. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Forsvarsplanlegging for fortida

Terje Bruøygard si tilnærming leiar til retrospektiv planlegging. Av: Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen, phd stipendiat ved ...
Les mer…