Skip to content

Forsvar & beredskap

Operatører fra Minedykkerkommandoen klarerer kaien før mottak av alliert fartøy. Foto: Egil Ingebrigtsen / Forsvaret

Er den strategiske forutsetningen for forsvaret av Norge gyldig?

Det vil være en stor fordel hvis sivile og militære ledere er omforent om hva som ...
Les mer…
Amerikanske marineinfanterister med kjøretøyet LAV-ATWS, under NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Økt alliert tilstedeværelse gjør Norge tryggere

- I mangel av et troverdig norsk forsvar, bør vi øke tilstedeværelsen av allierte land- og ...
Les mer…
Scroll To Top