Midtøsten

Karin Abraham

Karin Abraham

Karin Abraham (f. 1977) har en master i Midtøstenstudier fra Ben Gurion Universitetet i Israel, der ...
Les mer…
Torgeir Fjærtoft

Torgeir Fjærtoft

Torgeir Fjærtoft er norsk diplomat og dr.philos, med avhandlingen "Transformation of the Middle East State System: ...
Les mer…
Trine Holo

Trine Holo

Trine Holo har erfaring som spesialrådgiver i Politiet og Forsvaret, og nøkkelkompetanse innenfor sikkerhetspolitisk analyse, samt ...
Les mer…
Hanne Eggen Røislien

Hanne Eggen Røislien

Hanne Eggen Røislien er seniorforsker og rådgiver i Cyberforsvaret. Hun er også tilknyttet Institutt for Forsvarsstudier og ...
Les mer…
Kristian Berg Harpviken

Kristian Berg Harpviken

Kristian Berg Harpviken er forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), der han leder PRIOs Midt-Østen senter. ...
Les mer…
Laila Bokhari

Laila Bokhari

Laila Bokhari er statsviter, forfatter, politiker, forsker og diplomat. Hun er tidligere statssekretær ved SMK for ...
Les mer…
Cecilie Hellestveit

Cecilie Hellestveit

Cecilie Hellestveit er jurist og samfunnsviter med doktorgrad i krigens folkerett fra Universitetet i Oslo. Hun ...
Les mer…
Andreas Indregard

Andreas Indregard

Andreas Indregard har bred internasjonal erfaring innen politisk analyse, fredsmekling og humanitær bistand, og har jobbet ...
Les mer…