Cybersikkerhet

Cathrine Lagerberg

Cathrine Lagerberg

Cathrine Lagerberg er utdannet sivilingeniør/MSc innen boreteknologi fra NTNU og har over et tiår med erfaring ...
Les mer…
Hanne Eggen Røislien

Hanne Eggen Røislien

Hanne Eggen Røislien er seniorforsker og rådgiver i Cyberforsvaret. Hun er også tilknyttet Institutt for Forsvarsstudier og ...
Les mer…
Simen Bakke

Simen Bakke

Simen Bakke har bred bakgrunn innen sikkerhet og beredskap, både fra Politiet og Forsvaret. Han er ...
Les mer…
Birgitte Førsund

Birgitte Førsund

Birgitte Førsund jobber ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC), en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Hun har de ...
Les mer…
Arild Bergh

Arild Bergh

Arild Bergh er seniorforsker ved avdeling Totalforsvar ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han har doktorgrad i sosiologi ...
Les mer…