Gjenferdet fra den kalde krigen er tilbake. Men vi må huske at avskrekking ikke alene er en garantist for vår sikkerhet.

Store, uanmeldte militære øvelser, tette militære møter i luften og til sjøs, nye armeringstendenser. Mer enn to tiår etter at blokk-til-blokk konflikten som delte kontinentet vårt ble avsluttet, har gjenferdet fra den kalde krigen kommet tilbake.

En ny debatt har reist seg om hva som er tilstrekkelige reaksjoner på en mer aggressiv russisk utenrikspolitikk. I diskusjonen om å finne en rett balanse mellom avskrekking og beroligelse, har det reelle fokuset over lengre tid har vært på avskrekking.

Vi må imidlertid huske på at avskrekking ikke alene er en garantist for vår sikkerhet.

Les mer om hva Benjamin Schaller skriver om våpenkontroll og militær tillitsbygging i Dagsavisen, publisert 12.05.18.