To uker etter at nyhetene om Frode Bergs angivelige forhold til norsk etterretning brøt ut har dekningen rundt saken vært omfattende. Før det var det ikke like mange som skrev om den. Jeg skal prøve å forklare hvorfor det kanskje var dumt at den ikke ble viet mer oppmerksomhet før, og hvorfor det kanskje ikke er lurt at den vies så mye mer oppmerksomhet akkurat nå.

I månedene fra desember og frem til slutten av april var det relativt få som viet Frode Berg-saken oppmerksomhet i nasjonale medier. Det var spesielt lite fokus på hvordan saken påvirket lokalsamfunnet i nord. Det mellommenneskelige dramaet – som rammer en unik norsk by hardt – forsvinner et eller annet sted i nyhetsformidlingen på vei mot sørligere, mer tettbefolkede strøk. Kirkenes og Finnmark er en del av landet de fleste av oss sliter med å ordentlig forestille oss. Konsekvensene er mange – diskusjonen om fylkessammenslåing med Troms preges av den, og det gjør også diskusjonene om vårt forhold til nabolandet Russland. Da det ble gjort koblinger mellom saken og norsk etterretning ga det vann på mølla til et stadig redusert og tynnslitt tillitsforhold mellom enkelte miljøer i nord og sør.

Les mer om hva Hedda Langemyr skriver om Frode Berg-saken i Nordlys, publisert 09.05.18.