Senter for fredsstudier ved UiT har fått en liten pott forskningsmidler fra selveste NATO. Er senteret så i seng med fienden? Midlene deles ut av NATOs Science for Peace and Security Program, som finansierer uavhengige forskere og institusjoner. Forholdet kan likevel tolkes som kontroversielt i og med at NATO, tross alt, er en militær allianse.

Prosjektet Resilient Civilians in Hybrid and Population Centric Warfare (Resilient Civilians) er en fortsettelse av et lengre forskningsarbeid ved UiT på sivilmilitært samarbeid.

Prosjektet fokuserer på det sivile perspektivet ved krise og konflikt. I dag er krise og konflikt forstått som komplekse, sivil-militære situasjoner, inklusive det vi kaller «hybrid krig», som involverer både statlige og ikke-statlige aktører, militære og paramilitære grupperinger, i tillegg til sivile aktører. For prosjektet sin del tolkes hybrid krig som en kombinasjon av militære, politiske, økonomiske, sivile, og informative verktøy for å gjøre et samfunn ustabilt og sårbart.

Vi vet ikke hva framtiden har å by på av hybride trusler, men forskningsprosjektet Resilient Civilians har som mål å søke kunnskap om sivil sårbarhet og handlingsrom for bedre å forstå hvordan sivile selv kan imøtekomme slike scenarier. Hvilken betydning det har at arbeidet er delvis finansiert av NATO sitt forskningsprogram er imidlertid noe som både kan og bør diskuteres. Vil finansieringen påvirke resultatene, eller kunne det tenkes at resultatene vil påvirke finansieringskilden?

Les mer om hva leder for forskningsprosjektet, Gunhild Hoogensen Gjørv, skriver i Nordlys, publisert 15.05.18.