Norsk totalforsvar og sikkerhet

Forsidebilde til Luftmaktseminaret 2021.

Foredrag under Luftmaktseminaret 2021

Hva preger den norske debatten knyttet til hvordan Norge som en liten nasjon skal balansere mellom ...
Les mer…
Forside av den nye boken "Military Strategy in the 21st Century. The Challenge for NATO."

NATOs nye militærstrategi

Utviklingen av NATOs militærstrategi bør være kjent og informere det pågående arbeidet med revidering av de ...
Les mer…
Stortinget ble utsatt for et datainnbrudd fra Russland i fjor, i følge regjeringen. PST advarer mot at høyere utdanningsinstitusjoner er utsatt for spionasje. Foto: Wikimedia Commons

Kunnskapsinstitusjonenes krevende balansegang

Universiteter og høgskoler spiller en viktig rolle i totalforsvaret. Hvordan skal åpenhet og akademisk frihet balanseres ...
Les mer…
Under Trident Juncture 2018 deltok Forsvaret i den nasjonale helseøvelsen i Kristiansund. Både helsevesenet, Forsvaret, politi, brannvesen, Røde Kors, Sivilforsvaret og kommune deltok. Foto: Julie Hjermstad / ForsvaretUnder Trident Juncture 2018 deltok Forsvaret i den nasjonale helseøvelsen i Kristiansund. Både helsevesenet, Forsvaret, politi, brannvesen, Røde Kors, Sivilforsvaret og kommune deltok. Foto: Julie Hjermstad / Forsvaret

Trenger kommune-Norge en sivilberedskapskommisjon?

Stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet svarer ikke på beredskapsbehovet i kommune-Norge. Av: Odd Jarl Borch, professor og leder ...
Les mer…

En ny forsvarskommisjon
– hva kan vi vente oss?

Vi står ved et sikkerhetspolitisk veiskille. Grensene mellom fred, krise og krig er iferd med å ...
Les mer…
Mette Vågnes Eriksen, Kristin Haugevik, Hedda Langemyr og Håkon Lunde Saxi. Foto: Polyteknisk Forening.

#PolyPod: Hva skjer med det sikkerhetspolitiske samarbeidet i Norden?

Ny podcastepisode om nordisk sikkerhetspolitisk samarbeid. Forsvars- og utenrikspolitikken formes av geopolitiske endringer, økt spenning i ...
Les mer…
I sentrum av Minsk står et minnesmerke gitt av Hiroshima som hviterussere mener maner til kamp mot atomvåpentrusselen. Foto: Torgeir E. Fjærtoft

Tid for nyorientering etter 75 år med atomvåpen

Vi må bruke det handlingsrom vi har. Samtidig utvider vi gradvis handlingsrommet ved å bygge allianser ...
Les mer…
Foto: Anette Ask / Forsvaret.

Vilje – en undervurdert faktor i forsvaret av Norge?

I forsvaret av Norge er det viljen som er viktigst og denne må skapes i fredstid ...
Les mer…
Foto: Stian Herlofsen / Forsvaret.

Verdibasert forsvar og forsvarsvilje – mer enn bare kampkraft

Treenigheten synliggjør hvordan en satsing på Forsvarets kjerneverdier internt kan skape tillit som gjør at en ...
Les mer…
Faksimile av Befalsbladet nr. 3-2020.

Langtidsplaner for Forsvaret fra 2005 til i dag: Trender og utviklingstrekk

Hvilke store retningsvalg kommer til uttrykk gjennom ulike langtidsplaner for Forsvaret og hvordan reflekteres dette opp ...
Les mer…