Norsk totalforsvar og sikkerhet

UTSYNs arrangementer under Arendalsuka

UTSYN har tre arrangementer under Arendalsuka 2021 i samarbeid med partnere, om konkurranseutsetting i Forsvaret, Afghanistan ...
Les mer…

Ikke lenger vårt forsvar?

Klassekampens sommerbåt stoppet i Brekstad 2. august og inviterte til debatt om amerikansk tilstedeværelse i Norge. ...
Les mer…

Webinar: Hva bør komme ut av en ny forsvars­kommisjon?

Hva kan og bør en ny forsvarskommisjon bidra til? Som følge av forliket om ny langtidsplan ...
Les mer…
Amerikanske B1-B Lancer lander på Ørland flystasjon. Foto: Johannes Havn / Forsvaret

Opptrapping satte fyr på forsvarsdebatten

Den militære opptrappingen i nord har utløst full krig blant forsvarsforskere. I stedet for å opplyse ...
Les mer…
I den årlige trusselvurderingen «FOKUS» gir Etterretningstjenesten sin analyse av trusler mot norsk sikkerhet og nasjonale interesser. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Kommentar til de åpne trusselvurderingene

Vi trenger en bedre og mer balansert dekning av sikkerhetspolitikken fremover dersom vi skal skolere det ...
Les mer…
Forsidebilde til Luftmaktseminaret 2021.

Foredrag under Luftmaktseminaret 2021

Hva preger den norske debatten knyttet til hvordan Norge som en liten nasjon skal balansere mellom ...
Les mer…
Forside av den nye boken "Military Strategy in the 21st Century. The Challenge for NATO."

NATOs nye militærstrategi

Utviklingen av NATOs militærstrategi bør være kjent og informere det pågående arbeidet med revidering av de ...
Les mer…
Stortinget ble utsatt for et datainnbrudd fra Russland i fjor, i følge regjeringen. PST advarer mot at høyere utdanningsinstitusjoner er utsatt for spionasje. Foto: Wikimedia Commons

Kunnskapsinstitusjonenes krevende balansegang

Universiteter og høgskoler spiller en viktig rolle i totalforsvaret. Hvordan skal åpenhet og akademisk frihet balanseres ...
Les mer…
Under Trident Juncture 2018 deltok Forsvaret i den nasjonale helseøvelsen i Kristiansund. Både helsevesenet, Forsvaret, politi, brannvesen, Røde Kors, Sivilforsvaret og kommune deltok. Foto: Julie Hjermstad / ForsvaretUnder Trident Juncture 2018 deltok Forsvaret i den nasjonale helseøvelsen i Kristiansund. Både helsevesenet, Forsvaret, politi, brannvesen, Røde Kors, Sivilforsvaret og kommune deltok. Foto: Julie Hjermstad / Forsvaret

Trenger kommune-Norge en sivilberedskapskommisjon?

Stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet svarer ikke på beredskapsbehovet i kommune-Norge. Av: Odd Jarl Borch, professor og leder ...
Les mer…

En ny forsvarskommisjon
– hva kan vi vente oss?

Vi står ved et sikkerhetspolitisk veiskille. Grensene mellom fred, krise og krig er iferd med å ...
Les mer…