Hva kan og bør en ny forsvarskommisjon bidra til?

Som følge av forliket om ny langtidsplan for Forsvaret vedtok Stortinget at det i 2021 skulle nedsettes en forsvarskommisjon. I Norge har vi tradisjon for forsvarskommisjoner, i perioder hvor vi har stått overfor store endringer i den globale maktstrukturen. Sist vi hadde en kommisjon var etter Berlinmurens fall.

Sikkerhetspolitiske endringer og økt spenning mellom stormaktene, Norges geostrategiske plassering, klimaendringer, i tillegg til rask teknologiutvikling og digitalisering, fører til behov for å justere norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Nye sammensatte trusler utfordrer også de etablerte samfunnsstrukturer og ansvarsområder innen sikkerhet.

Når en ny kommisjon nå skal nedsettes inviterte UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet og Norges offisers- og spesialistforbund, til en diskusjon 4. mai om hvilken funksjon slike forsvarskommisjoner har hatt tidligere, de politiske motivene for en slik kommisjon, mandat og sammensetning, og hvilket konsept som bør ligge til grunn for videreutvikling av forsvarssektoren. Hva kan og bør en ny forsvarskommisjon bidra til?

Med oss i panelet var:

  • Kjell Inge Bjerga, professor og direktør for Institutt for forsvarsstudier
  • Eldbjørg Løwer, tidligere forsvarsminister og leder av Stortingets EOS-utvalg, og medlem av forrige forsvarspolitiske utvalg i 2007
  • Audun Lysbakken, leder i SV og initiativtaker på Stortinget for en ny forsvarskommisjon
  • Hårek Elvenes, stortingsrepresentant og forsvarspolitisk talsperson for Høyre

Ordstyrer var Amund Trellevik, journalist i Nordlys.

Se opptak av hele webinaret på YouTube.