Klassekampens sommerbåt stoppet i Brekstad 2. august og inviterte til debatt om amerikansk tilstedeværelse i Norge.

Hedda Langemyr i UTSYN deltok i panelet, sammen med ordfører i Ørland kommune Tom Myrvold (H) og Torgeir Strøm (SV). Samtalen ble ledet av Mari Skurdal i Klassekampen.

Debatten – om Norges sikkerhetspolitiske utvikling, samarbeid og allianseforhold, ikke-militære og sammensatte trusler, og totalforsvaret – kan ses i helhet her.