UTSYNs arrangementer under Arendalsuka

Foto øverst til venstre: Aleksander Hage / Forsvaret. Foto øverst til høyre: Stian Lysberg Solum. Foto nederst: Christina Gjertsen / Forsvaret.

UTSYN har tre arrangementer under Arendalsuka 2021 i samarbeid med partnere, om konkurranseutsetting i Forsvaret, Afghanistan og NATO, og sikkerhetspolitisk quiz.

 


Exit-Afghanistan – Hva betyr det for NATO fremover?

11. september i år trekker de internasjonale styrkene seg ut av Afghanistan og en æra er over. Hva betyr uttrekkingen, for NATO og våre bidrag i alliansen fremover? Tiden som kommer er godt timet for å ta en kritisk gjennomgang av alliansens aktiviteter de siste 20 årene, nettopp med tanke på hvordan NATO skal utvikles videre. Hvilke områder har NATO kommet styrket ut av? Hva har vi lært? Hva slags kompetanse har det tilført vårt eget forsvar og alliansen som helhet? På hvilke områder bør NATO og Norge være mer varsomme fremover? Hvilke sikkerhetsspørsmål bør vi stille oss? Hvordan kan kompetanse og erfaringer fra Afghanistan omsettes i det nye trusselbildet?

Forsvarets forum og UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet inviterer til en spennende diskusjon om erfaringer fra Afghanistan inn i en ny strategisk kontekst for NATO.

Med:

  • Brigader Frode Kristoffersen
  • Marit Rye-Ramberg, seniorrådgiver Forsvarets høgskole
  • Kai Eide, tidligere NATO-ambassadør og FNs spesialutsending i Afghanistan
  • Kristian Berg Harpviken, forsker og leder for Midtøsten-senteret ved PRIO

Ordstyrer er Andrea Rognstrand, nyhetsredaktør i Forsvarets forum.

Tid: Torsdag 19. august 2021, kl. 17:00
Sted: No 9 Café, Arendal

Arrangementet strømmes direkte på YouTube. Mer informasjon på arendalsuka.no.

 

Arrangementet er produsert med støtte fra Fritt Ord.

 


Hva skjer når Forsvaret konkurranseutsettes?

Hvilke konsekvenser har konkurranseutsetting for Forsvarets evne til å oppfylle samfunnsoppdraget?

Forsvarets oppgaver er i endring. Flere private aktører skal inn for å løse behov, vedlikehold, drift og andre støttefunksjoner for Forsvaret. Sivile og private aktører har alltid vært en nødvendig del av totalforsvaret – samfunnets samlede forsvar og beredskap – men den måten de nå skal brukes som en del av den stående beredskapen, samt et nytt trusselbilde, gjør situasjonen noe annerledes.

Nye og mer omfattende private selskapsstrukturer med større oppgavebredde, akselererende teknologiutvikling med mer spesialiserte systemer, og bruken av flere sammensatte virkemidler, utfordrer etablerte strukturer og ansvarsområder innen forsvar og sikkerhet. Sivil og privat sektor er på den ene siden ledende i det digitale domenet, samtidig er det også i dette domenet sammensatte trusler foregår, hvor sivile og private aktører er målet. Grensene viskes mer ut gjennom digitalisering, men også gjennom et tettere samvirke mellom sivile og militære, mellom offentlig og privat sektor. En ytterligere utfordring er at utviklingen på dette området går fortere enn utviklingen av politiske prinsipper, reguleringer, kompetanse og praktisk anvendelse.

Hva er de sikkerhetsmessige konsekvensene? Hvordan sikre det folkerettslige når grensene viskes ut, i møte med et mer sammensatt trusselbilde? Hvordan sikre kontroll over sensitiv informasjon? Hvordan sikrer vi at monopol på bruk av makt fortsatt underlegges statlig styring og kontroll? Hvordan sikre avgrensning av Forsvaret mot det sivile samfunnet? Hvordan forhindre sammenblanding av interesser som kan påvirke utformingen og bruken av Forsvaret? Hvordan sikre rettigheter og plikter for leverandører til Forsvaret?

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) og UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet inviterer til viktig politisk debatt om muligheter og dilemmaer knyttet til sivil-militært samarbeid, konkurranseutsetting i Forsvaret og implementering av den nye sikkerhetsloven.

Med:

  • Vidar Hole, Chief Executive Officer i WilNor Governmental Services AS
  • Gro Nystuen, assisterende direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter
  • Liv Signe Navarsete, stortingsrepresentant (Sp)
  • Marte Mjøs Persen, ordfører i Bergen og 1. kandidat i Hordaland (Ap)
  • Mahmoud Farahmand, 1. kandidat i Telemark (H)

Ordstyrer er Erik Strøm, styreleder i UTSYN.

Tid: Torsdag 19. august 2021, kl. 10:00-11:00
Sted: Bankgården, Arendal

Arrangementet strømmes direkte på Facebook. Mer informasjon på arendalsuka.no.

 


Sikkerhetspolitisk quiz

Arendalsuka er mer enn debatt og diskusjon: Hva kan du egentlig om forsvar og sikkerhet? Velkommen til en uformell quizkveld med gode historiske og aktuelle forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål!

Quizmaster er tidligere utenriks- og forsvarsminister Espen Barth Eide.

Quizen arrangeres av Forsvarets forum, Den norske Atlanterhavskomité og UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet.

Tid: Torsdag 19. august 2021, kl. 19:30-21:00
Sted: No 9 Café, Arendal

Mer informasjon på arendalsuka.no.