Temaer

Krig i Midtøsten og informasjonsdomenet

Cecilie Hellestveit På begge sider i Israel-Gaza konflikten kommuniserer lederne med sine egne befolkningsgrupper gjennom TV, ...
Les mer…

«Disse 600 milliardene er et minimum»

Langtidsplanen for Forsvaret styrker Norges suverenitetshevdelse og sikrer kontroll av landets kyst. Men akutt personellmangel kan ...
Les mer…
Anton Lif jobber som seniorrådgiver i Combitech, et uavhengig selskap i forsvars- og sikkerhetskonsernet Saab. Anton Lif er ekspert på informasjonspåvirkning. I mange år jobbet han ved det svenske forsvarets enhet for psykologiske operasjoner.

Sverige under press

Lærdommer for Norge i hvordan bygge motstandskraft. Anton Lif 2023 var året der Sverige fikk stor ...
Les mer…
Den nye militære katedralen utenfor Moskva har stor militærsymbolsk verdi.

(U)Ortodoks aktivitet i Arktis

Blant is og kulde har den russisk-ortodokse kirken funnet et nytt spirituelt prosjekt. Hva vil kirken ...
Les mer…
Drilltroppen

En innsats for flere enn meg selv

Friheten er ikke noe man kan velge seg til. En gjeninnføring av obligatorisk samfunnstjeneste vil være ...
Les mer…
Nytt system i Russland sammenlignes med et digitalt Gulag.

Russland på vei mot et digitalt Gulag

Laura A. Janda Med ny lov og ny teknologi gjør Russland det vanskeligere å unndra seg ...
Les mer…
Biden og Zelensky i Ukraina 2023

Nå settes demokratiene på prøve

Soldatene i Ukraina kjemper tappert, men utfallet av krigen kan avgjøres av vestlige stemmesedler. Hedda Langemyr ...
Les mer…
By increasing awareness, strengthening export control of microelectronics, the West can secure its technological edge and deter the Russian and Chinese military capacities

The Era of Sanctions Warfare

How the West can deter the Russian and Chinese military through their reliance on Western microelectronics ...
Les mer…
Norge klarer ikke å hindre eksport til russisk våpenindustri

Norge klarer ikke hindre eksport til russisk våpenindustri

Smutthullene i sanksjonsregelverket er mange, og støtten fra myndighetene strekker ikke til næringslivets behov. Av: Cathrine ...
Les mer…
TikTok blir i økende grad brukt som nyhetskilde blant unge. Bilde: Solen Feyissa

TikTok og det norske lokalvalget i 2023

Hvordan brukte norske førstegangsvelgere TikTok som informasjonskilde? Ragnhild Tvergrov Skare Dette er en presentasjon av hovedfunnene ...
Les mer…