Resilient Civilians in Hybrid and Population-Centric Warfare

Overview of the most recent articles and publications in the Resilient Civilians research project.

En grensejeger speider mot grensen mellom Russland og Norge. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret.

Sikkerhet i nord er Norges sikkerhet

Norsk sikkerhet krever en politikk i nord som adresserer bredt og inkluderer både dialog og infrastruktur ...
More

A warning system for hybrid threats – is it possible?

While many policymakers like to refer to ‘connecting the dots’ to derive accurate pictures of forthcoming ...
More
Illustrasjonsfoto fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Foto: Foto: G. Røkeberg/DSB

Siviles rolle i totalforsvaret: Vi er både en del av problemet og løsningen

06.09.2019

En av de største utfordringene er at vi ikke vet hvordan sivilbefolkningen vil reagere og/eller oppføre seg under en krise. Av: Gunhild Hoogensen…

More

Avskrekking og beroligelse
– et samfunnsperspektiv

09.05.2019

I diskusjonen om «avskrekking og beroligelse» opererer vi ut fra en forståelse av at sikkerhet handler om stater, nasjonal sikkerhet og store institusjonaliserte…

More
Utsnitt av forsiden på brosjyren "Du er en del av Norges beredskap" fra DSB.

Totalforsvaret: Samfunnstillit er moderne avskrekking

03.04.2019

I fjor høst fikk alle husholdninger tilsendt brosjyren Du er en del av Norges beredskap fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med…

More

Learning Painful Lessons from Afghanistan

20.03.2019

Conflicts, both in Afghanistan as well as at home, will continue to have both a complex civilian and military character. Understanding past, current…

More
Nordlys under øvelse Joint Viking 2017 i Finnmark. Foto: Anette Ask / Forsvaret

Nye tanker om sikkerhet

11.03.2019

25. februar arrangerte UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet i samarbeid med NOF (Norges offisers- og spesialistforbund) og NTL Forsvaret et seminar som adresserte det siste innspillet til…

More

Hybrid Warfare and the Role Civilians Play

05.08.2018

On 16 July 2018 the press conference following the long anticipated Putin–Trump Summit meeting in Helsinki, Finland was met with astonishment and anger…

More

CONTACT

Resilient Civilians is a research project led by UiT The Arctic University of Norway, and is partly funded by the NATO Science for Peace and Security (SPS) Programme, as well as by the partner institutions. Please feel free to contact us for any questions and comments.

Gunhild Hoogensen Gjørv – Project Manager
UiT The Arctic University of Norway
Telephone: (+47) 94842610
E-mail: gunhild.hoogensen.gjorv@uit.no

nato_banner
UiT_Logosymbol_Bok_Bla_CMYK (1)