Resilient Civilians in Hybrid and Population-Centric Warfare

Overview of the most recent articles and publications in the Resilient Civilians research project.

A student assigned to the U.S. Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School conducts document digitization while attending the Special Operations Forces Site Exploitation Technical Exploitation Course (SOFSE TEC) on Fort Bragg, North Carolina, 22 October 2019. The SOFSE TEC enables operators to conduct specialized SOFSE activities designed to exploit sensitive-site materials (U.S. Army Photo by Staff Sergeant Keren-happuch Solano).

Expanding Multi-Domain Operations to Win Moral Competition

The Army should manage its capabilities for competition in the moral dimension with the same rigor ...
More
En grensejeger speider mot grensen mellom Russland og Norge. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret.

Sikkerhet i nord er Norges sikkerhet

Norsk sikkerhet krever en politikk i nord som adresserer bredt og inkluderer både dialog og infrastruktur ...
More

The relevance of governance and social capital to understanding hybrid threats

10.09.2019

It is important for us to ask not only why and how actors conduct hybrid threats, but also to ask what about the…

More
Illustrasjonsfoto fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Foto: Foto: G. Røkeberg/DSB

Siviles rolle i totalforsvaret: Vi er både en del av problemet og løsningen

06.09.2019

En av de største utfordringene er at vi ikke vet hvordan sivilbefolkningen vil reagere og/eller oppføre seg under en krise. Av: Gunhild Hoogensen…

More

Avskrekking og beroligelse
– et samfunnsperspektiv

09.05.2019

I diskusjonen om «avskrekking og beroligelse» opererer vi ut fra en forståelse av at sikkerhet handler om stater, nasjonal sikkerhet og store institusjonaliserte…

More
Utsnitt av forsiden på brosjyren "Du er en del av Norges beredskap" fra DSB.

Totalforsvaret: Samfunnstillit er moderne avskrekking

03.04.2019

I fjor høst fikk alle husholdninger tilsendt brosjyren Du er en del av Norges beredskap fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med…

More

Learning Painful Lessons from Afghanistan

20.03.2019

Conflicts, both in Afghanistan as well as at home, will continue to have both a complex civilian and military character. Understanding past, current…

More
Nordlys under øvelse Joint Viking 2017 i Finnmark. Foto: Anette Ask / Forsvaret

Nye tanker om sikkerhet

11.03.2019

25. februar arrangerte UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet i samarbeid med NOF (Norges offisers- og spesialistforbund) og NTL Forsvaret et seminar som adresserte det siste innspillet til…

More

CONTACT

Resilient Civilians is a research project led by UiT The Arctic University of Norway, and is partly funded by the NATO Science for Peace and Security (SPS) Programme, as well as by the partner institutions. Please feel free to contact us for any questions and comments.

Gunhild Hoogensen Gjørv – Project Manager
UiT The Arctic University of Norway
Telephone: (+47) 94842610
E-mail: gunhild.hoogensen.gjorv@uit.no

nato_banner
UiT_Logosymbol_Bok_Bla_CMYK (1)