Skribent:
Redaktør

Gratis kurs om informasjonssikkerhet for virksomheter

Av Redaktør / 14 mai 2019

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR), PST og Junglemap tilbyr nå næringslivet et gratis introduksjonskurs i digital sikkerhet. De ønsker å få ledere og styrer i næringslivet til å…

Les mer…

Tre trender som utfordrer norsk utenrikspolitikk

Av Redaktør / 14 mai 2019

Enkelthendelser bør analyseres i kontekst av mer grunnleggende utviklingstrekk i internasjonal politikk. For å se fremover, må vi forstå hvilke globale trender som styrer utviklingen…

Les mer…

Hvor går nordisk samarbeid?

Av Redaktør / 11 mai 2019

I en tid med geopolitiske omveltninger snakker Nordens regjeringer med fornyet kraft om nordisk samarbeid. Men stopper det med fine ord, eller følges visjonene opp…

Les mer…

Avskrekking og beroligelse
– et samfunnsperspektiv

Av Redaktør / 09 mai 2019

I diskusjonen om «avskrekking og beroligelse» opererer vi ut fra en forståelse av at sikkerhet handler om stater, nasjonal sikkerhet og store institusjonaliserte forhold. Men…

Les mer…
Franske soldater under øvelse Trident Juncture 2018 i Norge. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Norges risikoprosjekt: Forsvarspolitikkens dreining

Av Redaktør / 07 mai 2019

Stortingets vedtak om endring i Forsvarets hovedoppgave og tung vekting av «strategiske kapasiteter» utfordrer Norges handlefrihet og nasjonale trygghet med hensyn til alvorlige trusler mot…

Les mer…

Anti-Ship Ballistic Missile (ASBM)
– fra kinesisk innovasjon til ny trussel i nordområdene

Av Redaktør / 06 mai 2019

USA har regjert verdenshavene som verdens desidert sterkeste sjømakt. Kina er i ferd med å endre denne maktbalansen. Av: Erik Bjørklund, Kaptein, Luftforsvaret. Siden andre…

Les mer…
Flaggheising på Akershus Festning 8. mai 2018. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Frigjørings- og veterandagen: Forsvar i en ny tid

Av Redaktør / 06 mai 2019

De lange linjene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk har ligget fast siden opprettelsen av NATO for 70 år siden heter det. Eller gjør de egentlig…

Les mer…