Med flertallsregjering må de som er interessert i kommende langtidsplan for Forsvaret komme på banen enda tidligere. NTL, NOF og UTSYN er klare til å sette i gang diskusjonene.

NTL Forsvaret, Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) har gått sammen med organisasjonen UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet, for å starte debatten om Forsvarets neste langtidsplan allerede nå.

Det er ventet at neste langtidsplan legges fram for Stortinget våren 2020. Forskjellen fra forrige gang er at Norge nå har en flertallsregjering, og NOF, NTL Forsvaret og UTSYN ønsker derfor å komme i gang med debattene og få fram det nødvendige kunnskapsgrunnlaget før regjeringspartiene blir enige seg i mellom.

De vektlegger at de ikke nødvendigvis er enige om de politiske sakene, men at samarbeidet springer ut i fra et felles ønske om en kunnskapsbasert og bedre nasjonal debatt.

– Vi ønsker en felles situasjonsforståelse av utfordringer og muligheter, som vil kunne gi en både mer informert og løsningsorientert debatt, sier daglig leder Hedda Langemyr i UTSYN.

Les hele saken på frifagbevegelse.no, publisert 13.03.19.