25. februar arrangerte UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet i samarbeid med NOF (Norges offisers- og spesialistforbund) og NTL Forsvaret et seminar som adresserte det siste innspillet til Norges neste langtidsplan for Forsvaret. Debatten var den første i en serie slike debatter om dette viktige temaet. Det er noe som bør interessere et bredt spekter av mennesker, også utenfor gruppen spesifikt interessert i fagmilitære spørsmål.

Ettersom fokuset for debatten var Norges langsiktige forsvarsplan, kan den kanskje tilgis for å ligne debattene fra den kalde krigen. Her var det igjen snakk om territorielt forsvar, tilstrekkelig antall tropper og materiell – og rollen til et lite land som er fanget mellom to store og mektige stater. Alle disse bekymringene er fortsatt relevante, men «the times they are a-changin’».

Journalister og forskere mener at regional og global usikkerhet er høyere enn det har vært på mange år. En form for USA-Russland konfrontasjon er tilbake, selv om forholdet er vesentlig annerledes enn tidligere. Andre stater, inkludert Kina og India, blir stadig større geopolitiske spillere, noe de økte spenningene mellom India og Pakistan den siste tiden viser. Hvorfor bør folk flest bry seg om dette stormaktspolitiske spillet?

Konflikt, forsvar og sikkerhet er ikke lenger det eneste militæret må forholde seg til. Selv om våre grenser trenger et forsvar, i tilfelle det (så langt) usannsynlige scenariet at de blir krenket av en utenlandsk makt, så finnes det i dag mange enklere og billigere måter å skape konflikt på enn å bruke en stridsvogn.

I mange tilfeller er ikke målet nødvendigvis å erobre eller okkupere en annen stat gjennom bruk av makt. Målet er heller å destabilisere. Destabilisering betyr å svekke staters, samfunns og folks kapasitet til å forhandle og håndtere sine sikkerhetsbehov. Destabilisering er kostnadseffektivt, og det er vanskelig å peke på den ansvarlige. Dagens trusler og angrep som fører til destabilisering blir ofte karakterisert som «hybride». Og målet er i like stor grad mennesker og samfunn, som det er landegrenser.

Dette er et utdrag og hele kronikken til Gunhild Hoogensen Gjørv kan leses i Nordlys, publisert 11.03.19. Dette er et bidrag i en kronikkserie om sikkerhet som UTSYN har i samarbeid med Nordlys. Kronikkserien er støttet av Fritt Ord.