– Koronakrisen er et treffende eksempel på hvor stort gapet er mellom den beredskapen vi har og den vi burde ha for å håndtere kriser som denne, sier Hedda Langemyr til Dagsavisen.

Hun er daglig leder i UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet, som jobber med å løfte fram en faktabasert og kunnskapsdrevet debatt om nettopp norsk sikkerhetspolitikk. Et politikkområde det oftest er bred enighet om, og lite debatt.

Langemyr er også fast spaltist i Dagsavisens ukentlige utenriksspalte Internasjonalen der hun har skrevet om hva Norge kan lære av Finlands gode beredskap i koronakrisen.

– Forsvaret og deler av det norske sikkerhetsfaglige miljøet har lenge vært oppmerksomme på ulike trusselbilder og scenarioer som kan inntreffe, men risikoforståelsen har ikke bred nok forankring verken blant politikere eller i befolkningen, sier hun.

Målet med kronikkserien er å bidra til økt bevisstgjøring og slik skape større forståelse for hvilke trusler vi står overfor og hvordan vi skal håndtere dem, påpeker Langemyr. Det er spesielt unge fagstemmer som skal stå for bidragene i kronikkserien Dagsavisen og UTSYN nå har sparket i gang.

Koronakrisen har bidratt til å gjøre sikkerhetsspørsmål både mer aktuelle og relevante for flere, i en tid som allerede før dagens krise var i stor endring.

– Vi ønsker å bygge kunnskap og bidra til kritisk refleksjon til de endringene vi ser. Det vil styrke både det offentlige ordskiftet og demokratiet. Sammen med Dagsavisen har vi tatt mål av oss å motivere og inspirere unge fagpersoner til å ta større samfunnsansvar og bidra mer aktivt i debatten. Det er denne generasjonen som kommer til å lede framtidas verden, sier Langemyr.

Dagens kronikk handler om hva koronakrisen kan lære oss om å skape en felles forståelse for de truslene vi står overfor som samfunn. De neste kronikkene vil publiseres de kommende ukene.

 

Intervjuet ble først publisert i Dagsavisen, 22. mai 2020.

Kronikkene som er publisert i serien:

Koronapandemien: Veien videre i en usikker fremtid av Lars Ole Grottenberg

Folkeopprør mot rasisme: Er det annleis denne gongen? av Ingrid Skrede 

Norge bør være en tydeligere stemme av Maria Gilen Røysamb og Jenny Nortvedt

Ingen utvikling uten sikkerhet av Sebastian Langvad

Er Forsvaret i digital krise? av Bjørn Mobech-Hanssen

Overvåking: Appene våre sporer oss hver eneste dag av Nina Meldahl