Regionreformen svekker nord

30.11.2018 |

Utsikt mot Váldatgohppi og Kunsavárri i Porsanger.

Regionreformen har lagd bråk i Nord-Norge. Den får også konsekvenser for utenrikspolitikken.

Den internasjonale interessen for nordområdene og Arktis øker. I regjeringens nordområdestrategi står det klart og tydelig at nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Men status for nord i dag er en nasjonal regionreform som har svekket samarbeidet mellom regionale og nasjonale myndigheter, og en utenrikspolitikk som har svekket samarbeidet mellom norske og russiske aktører. Regionreformen, der regjeringen vil slå sammen Finnmark og Troms med tvang, har fått hard kritikk for å være dårlig innenrikspolitikk, men den har også konsekvenser for utenrikspolitikken.

Helt siden daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt sin berømte tale på Universitetet i Tromsø i 2005, har nordområdene blitt trukket fram som det viktigste interesseområdet for Norge og et sted med uante muligheter. Nordområdene er et samspill mellom utenriks- og innenrikspolitikk hvor målet er at regionen skal være et av landets mest bærekraftige og skapende områder. Hvordan samsvarer dette med det som faktisk skjer i nord?

Les mer om hva Kristiane Mauno Krystad skriver om regionreformen og utenrikspolitikk i Dagsavisen, publisert 30.11.18.