FN

Andreas Indregard

Andreas Indregard

Andreas Indregard har bred internasjonal erfaring innen politisk analyse, fredsmekling og humanitær bistand, og har jobbet ...
Les mer…
Ole Andre Bråten

Ole Andre Bråten

Ole Andre Bråten har 25 års erfaring med konflikt- og krisehåndtering, internasjonalt og nasjonalt. Han er ...
Les mer…
Gro Nystuen

Gro Nystuen

Gro Nystuen er cand. jur og dr. jurist fra UiO med doktorgrad i folkerett fra 2004 ...
Les mer…