#PolyPod: Overvåking i samfunnet

Vegard Valther Hansen, Bjørn Erik Thon, Roar Thon, Mette Vågnes Eriksen og Eskil Grendahl Sivertsen. Foto: Polyteknisk Forening.

Ny podcastepisode ute om overvåking, personvern og sikkerhet.

Går samfunnssikkerheten ut over personvernet? Organiserer vi overvåking på en god måte? Fører vi god politisk kontroll med overvåkingen? Hva med andre staters anledning til å bruke norske data som lagres utenfor Norge – og hva med andre staters etterretningstjenester?

Hør ulike vurderinger om disse spørsmålene i ny podcastepisode med:

  • Eskil Grendahl Sivertsen, direktør for samfunnskontakt i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og styremedlem i UTSYN
  • Vegard Valther Hansen, forsker og seniorrådgiver i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
  • Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
  • Roar Thon, fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Vi trenger overvåking – og vi har mye overvåking i samfunnet. Norske og utenlandske kommersielle aktører, offentlige tjenesteleverandører, Politiets Sikkerhetstjeneste og Forsvarets Etterretningstjeneste – alle driver digital overvåking med et godt mål for øye. Helliger målet middelet?

Hele podcastepisoden finner du her.

Episoden er et samarbeid mellom Polyteknisk Forening og UTSYN, og er støttet av Fritt Ord.