#PolyPod om samfunnssikkerhet: Hva vil Kina og hva betyr det for norsk næringsliv?

04.09.2020 | , ,

Arne O. Holm, Mette Vågnes Eriksen og Nina Meldahl. Foto: Polyteknisk Forening.

Ny podcastepsiode ute om Kina og norsk samfunnssikkerhet.

Kritisk infrastruktur og styrende organer er alltid interessant for andre stater og etter hvert også globale teknologiselskaper. Med Kina som både skal sikre innenlandsk stabilitet og styrke sin globale maktposisjon, påvirkes også norsk nærings- og samfunnsliv. Hva er viktig å forstå i dette bildet?

Hør podcastepisoden med Nina Meldahl, seniorrådgiver i Næringslivets Sikkerhetsråd, og Arne O. Holm, redaktør i High North News og styremedlem i UTSYN.

Hvilken sikkerhetsrisiko er norske myndigheter og selskaper er utsatt for? Hvordan posisjonerer Kina og andre aktører seg langsiktig globalt – politisk, teknologisk og økonomisk?

Hele podcastepisoden finner du her.

Episoden er et samarbeid mellom Polyteknisk Forening, Dagsavisen og UTSYN, med støtte fra Fritt Ord.